1.Điều hòa LG 1 chiều inverter

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9000BTU V10ENW1

Model: V10ENW1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12000BTU V13ENS1

Model: V13ENS1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.500.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18000BTU V18ENF1

Model: V18ENF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.100.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24000BTU V24ENF1

Model: V24ENF1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.400.000 VNĐ

Điều hòa Daikin ga R32 loại 1 chiều Inverter

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 9000BTU FTKA25VAVMV

Model: FTKA25VAVMV/RKA25VAVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.000.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 12000BTU FTKA35VAVMV

Model: FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18.000BTU FTKA50UAVMV

Model: FTKA50UAVMV/RKA50UVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 21000BTU FTKA60UAVMV

Model: FTKA60UAVMV/RKA60UVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 21.400.000 VNĐ

1.Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9WKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-N9WKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.600.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12WKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-N12WKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.550.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18XKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-N18XKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.000.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24XKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-N24XKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.900.000 VNĐ

1.Điều hoà Casper hàng máy cơ SC

Điều hòa Casper 1 chiều 9000BTU SC-09FS32

Model: SC-09FS32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 12000BTU SC-12FS32

Model: SC-12FS32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU SC-18FS32

Model: SC-18TL32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.200.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-24TL32 24000BTU

Model: SC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

1.Điều hòa âm trần LG 4 hướng thổi

Điều hòa âm trần LG ATNQ18GPLE7/ATNQ18GPLE7 18000BTU

Model: ATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE7

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7 24000BTU

Model: ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7 30000BTU

Model: ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 28.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4 36000BTU

Model: ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 33.600.000 VNĐ

Điều hòa ân trần Daikin 1 chiều inverter

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC40DVM 15000BTU

Model: FCFC40DVM/RZFC40DVM

Công suất: 15000BTU

Giá bán: 19.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1chiều FCFC50DVM 18000BTU

Model: FCFC50DVM/RZFC50DVM

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 24.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC60DVM 21000BTU

Model: FCFC60DVM/RZFC60DVM

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 29.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC71DVM 24000BTU

Model: FCFC71DVM/RZFC71DVM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.400.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 28000BTU NP-A28R1H21

Model: NP-A28R1H21

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa 50.000BTU NP-A50R2H21

Model: NP-A50R2H21

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 28000BTU NP-C28R2H21

Model: NP-C28R2H21

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 50.000BTU NP-C50R2H21

Model: NP-C50R2H21

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 35.500.000 VNĐ

1.Điều hòa tủ đứng LG loại 1 chiều inverter

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ24GS1A4 24000BTU

Model: APNQ24GS1A4/APUQ24GS1A4

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ30GR5A4 28000BTU

Model: APNQ30GR5A4/APUQ30GR5A4

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 29.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ36GR5A4 36000BTU

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 37.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ36GR5A4 36000BTU

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 37.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống Daikin 1 chiều inverter

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 15000BTU FBFC40DVM9/RZFC40DVM

Model: FBFC40DVM9/RZFC40DVM

Công suất: 15000BTU

Giá bán: 17.400.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 18000BTU FBFC50DVM9/RZFC50DVM

Model: FBFC50DVM9/RZFC50DVM

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.700.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 21000BTU FBFC60DVM9/RZFC60DVM

Model: FBFC60DVM9/RZFC60DVM

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 25.900.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 24000BTU FBFC71DVM9/RZFC71DVM

Model: FBFC71DVM9/RZFC71DVM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 22000BTU S-22PF1H5/U-22PV1H5

Model: S-22PF1H5/U-22PV1H5

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 28000BTU S-28PF1H5/U-28PV1H5

Model: S-28PF1H5/U-28PV1H5

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 27.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 35000BTU S-35PF1H5/U-35PV1H8

Model: S-35PF1H5/U-35PV1H8

Công suất: 35000BTU

Giá bán: 30.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 45000BTU S-45PF1H5/U-45PV1H8

Model: S-45PF1H5/U-45PV1H8

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 31.400.000 VNĐ