Bơm nước thải điều hòa

Máy bơm thoát nước thải điều hòa Hippo

Model:

Công suất: 9000 - 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Máy bơm thoát nước thải điều hòa Kingpump

Model:

Công suất: 36000 - 100000BTU

Giá bán: 1.500.000 VNĐ

Máy bơm thoát nước thải điều hòa Wipcool PC-125A

Model:

Công suất: 50000 - 100000BTU

Giá bán: 1.800.000 VNĐ