Điều hòa âm trần Casper

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-18TL22 18.000BTU

Model: CC-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-28TL22 28.000BTU

Model: CC-28TL22

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-36TL22 36000BTU

Model: CC-36TL22

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 23.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-50TL22 50.000BTU

Model: CC-50TL22

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 30.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-18TL22 18.000BTU

Model: CH-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-28TL22 28000BTU

Model: CH-28TL22

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 22.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-36T22 36.000BTU

Model: CH-36TL22

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 26.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-50TL22 50.000BTU

Model: CH-50TL22

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ