ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 12000BTU ZTNQ12GULA0/ZUAA1

Model: ZTNQ12GULA0/ZUAA1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 18000BTU ZTNQ18GTLA0/ZUAB1

Model: ZTNQ18GTLA0/ZUAB1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 24000BTU ZTNQ24GTLA0/ZUAC1

Model: ZTNQ24GTLA0/ZUAC1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 18000BTU 1 pha ZTNQ18GPLA0/ZUAB1

Model: ZTNQ18GPLA0/ZUAB1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 24000BTU 1 pha ZTNQ24GPLA0/ZUAC1

Model: ZTNQ24GPLA0/ZUAC1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 30000BTU 1 pha ZTNQ30GNLE0/ZUAC1

Model: ZTNQ30GNLE0/ZUAC1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 18000BTU NT-A18R1U16

Model: NT-A18R1U16

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 28000BTU NT-A28R1U16

Model: NT-A28R1U16

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 22.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 36000BTU NT-A36R1U16

Model: NT-A36R1U16

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 29.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 50000BTU NT-A50R1U16

Model: NT-A50R1U16

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 34.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 18000BTU FCF50CVM/RZA50DV2V

Model: FCF50CVM/RZA50DV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 29.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 21000BTU FCF60CVM/RZA60DV2V

Model: FCF60CVM/RZA60DV2V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 24000BTU FCF71CVM/RZA71DV1

Model: FCF71CVM/RZA71DV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 38.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZA100DV1

Model: FCF100CVM/RZA100DV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 45.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZA100DY1

Model: FCF100CVM/RZA100DY1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 47.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 45000BTU FCF125CVM/RZA125DV1

Model: FCF125CVM/RZA125DV1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 49.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 45000BTU FCF125CVM/RZA125DY1

Model: FCF125CVM/RZA125DY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 51.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 50000BTU FCF140CVM/RZA140DV1

Model: FCF140CVM/RZA140DV1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 53.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 50000BTU FCF140CVM/RZA140DY1

Model: FCF140CVM/RZA140DY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 56.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18000BTU S-19PU1H5B/U-19PN1H5

Model: S-19PU1H5B/U-19PN1H5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 24000BTU S-25PU1H5B/U-25PN1H5

Model: S-25PU1H5B/U-25PN1H5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 26.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30000BTU S-30PU1H5B/U-30PN1H5

Model: S-30PU1H5B/U-30PN1H5

Công suất: 30000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30000BTU S-30PU1H5B/U-30PN1H8

Model: S-30PU1H5B/U-30PN1H8

Công suất: 30000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 36000BTU S-36PU1H5B/U-36PN1H8

Model: S-36PU1H5B/U-36PN1H8

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 42000BTU S-42PU1H5B/U-42PN1H8

Model: S-42PU1H5B/U-42PN1H8

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 33.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 48000BTU S-50PU1H5B/U-50PN1H8

Model: S-50PU1H5B/U-50PN1H8

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 37.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 9.000BTU AC026NNNDKH/EU

Model: AC026NNNDKH/EU-AC026MXADKH/EU

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 22.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN50FXV1V 18000BTU

Model: FCRN50FXV1V/RNV50BV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN60FXV1V 21000BTU

Model: FCRN60FXV1V/RNV60BV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 25.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN71FXV1V 28000BTU

Model: FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 26.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ18GPLE7/ATNQ18GPLE7 18000BTU

Model: ATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE7

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7 24000BTU

Model: ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7 30000BTU

Model: ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 29.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4 36000BTU

Model: ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4 36000BTU

Model: ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 33.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4 48000BTU

Model: ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 37.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 48000BTU

Model: ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 37.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 36000BTU 1 pha ZTNQ36GNLA0/ZUAD1

Model: ZTNQ36GNLA0/ZUAD1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 36000BTU 3 pha ZTNQ36LNLA0/ZUAD3

Model: ZTNQ36LNLA0/ZUAD3

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 48000BTU 1 pha ZTNQ48GMLA0/ZUAD1

Model: ZTNQ48GMLA0/ZUAD1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 48000BTU 3 pha ZTNQ48LMLA0/ZUAD3

Model: ZTNQ48LMLA0/ZUAD3

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 18000BTU FDTC50VF/SRC50ZSX-S

Model: FDTC50VF/SRC50ZSX-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 28.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 24000BTU FDT71VG

Model: FDT71VG/FDC71VNP

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 24000BTU FDT71VG

Model: FDT71VG/FDC71VNX

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 37.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 30000BTU FDT100VG

Model: FDT100VG/FDC90VNP1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 39.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 34000BTU FDT100VG

Model: FDT100VG/FDC100VNP

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 42.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 34000BTU FDT100VG

Model: FDT100VG/FDC100VNA

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 49.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 45000BTU FDT125VF

Model: FDT125VG/FDC125VNA

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 53.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 50000BTU FDT140VF

Model: FDT140VG/FDC140VNA

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 56.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC40DVM 15000BTU

Model: FCFC40DVM/RZFC40DVM

Công suất: 15000BTU

Giá bán: 19.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1chiều FCFC50DVM 18000BTU

Model: FCFC50DVM/RZFC50DVM

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 24.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC60DVM 21000BTU

Model: FCFC60DVM/RZFC60DVM

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 29.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC71DVM 24000BTU

Model: FCFC71DVM/RZFC71DVM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC71DVM 24000BTU

Model: FCFC71DVM/RZFC71DY1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC85DVM 30000BTU

Model: FCFC85DVM/RZFC85DVM

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC85DVM 30000BTU

Model: FCFC85DVM/RZFC85DY1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC100DVM 34000BTU

Model: FCFC100DVM/RZFC100DVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 37.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC100DVM 34000BTU

Model: FCFC100DVM/RZFC100DY1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 37.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC125DVM 45.000BTU

Model: FCFC125DVM/RZFC125DY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 40.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC140DVM 50000BTU

Model: FCFC140DVM/RZFC140DY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 44.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 18000BTU AC052NN4SEC/EA

Model: AC052NN4SEC/EA - AC052NX4SEC/EA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 24000BTU AC071NN4SEC/EA

Model: AC071NN4SEC/EA - AC071NX4SEC/EA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 28000BTU AC090NN4SEC/EA

Model: AC090NN4SEC/EA - AC090MX4SEC/EA

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 25.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 36000BTU AC100NN4SEC/EA

Model: AC100NN4SEC/EA - AC100NX4SGC/EA

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 45000BTU AC120NN4SEC/EA

Model: AC120NN4SEC/EA - AC120NX4SGC/EA

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 29.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 48000 BTU AC140NN4SEC/EA

Model: AC140NN4SEC/EA - AC140NX4SGC/EA

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 33.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 18000BTU FCF50CVM/RZF50CV2V

Model: FCF50CVM/RZF50CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 26.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC052JN4DEH/AF 18.000BTU

Model: AC052JN4DEH/AC-052JX4DEH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC071KN4DKH/EU 24.000BTU

Model: AC071KN4DKH/EU

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 36.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC090KN4DKH/EU 28.000BTU

Model: AC090KN4DKH/EU

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 39.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC100KN4DKH/EU 36000BTU

Model: AC100KN4DKH/EU

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 41.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC120KN4DKH/EU 45.000BTU

Model: AC120KN4DKH/EU

Công suất: 45000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC140KN4DKH/EU 50.000BTU

Model: AC140KN4DKH / EU

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 47.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000BTU FDT50CNV-S5

Model: FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000BTU FDT71CNV-S5

Model: FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 34000BTU FDT100CNV-S5

Model: FDT100CNV-S5/FDC100CNV-S5

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 33.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 42000BTU FDT125CR-S5

Model: FDT125CR-S5/FDC125CR-S5

Công suất: 41000BTU

Giá bán: 36.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 50000BTU FDT140CSV-S5

Model: FDT140CSV-S5/FDC140CSV-S5

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 40.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ12GULA1 12000BTU

Model: ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ18GTLA1 18000BTU

Model: ATNQ18GTLA1/ATUQ18GTLA1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ24GTLA1 24.000BTU

Model: ATNQ24GTLA1/ATUQ24GTLA1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-18PU2H5-8 18.000BTU

Model: S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 25.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-21PU2H5-8 21.000BTU

Model: S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 31.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-24PU2H5-8 24.000BTU

Model: S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 32.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-30PU2H5-8 30.000BTU

Model: S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 35.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-34PU2H5-8 34.000BTU

Model: S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 38.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic Inverter S-43PU2H5-8 43.000BTU

Model: S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8

Công suất: 43000BTU

Giá bán: 42.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic Inverter S-48PU2H5-8 48.000BTU

Model: S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 45.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-18PU1H5 18.000BTU

Model: S-18PU1H5/U-18PV1H5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-22PU1H5 22.000BTU

Model: S-22PU1H5/U-22PV1H5

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 24.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-25PU1H5 25.000BTU

Model: S-25PU1H5/U-25PV1H5

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 25.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-28PU1H5 28000BTU

Model: S-28PU1H5/U-28PV1H5

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 30.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-30PU1H5 30000BTU

Model: S-30PU1H5/U-30PV1H5

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-40PU1H5 40000BTU

Model: S-40PU1H5/U-40PV1H8

Công suất: 42600BTU

Giá bán: 33.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-45PU1H5 45000BTU

Model: S-45PU1H5/U-45PV1H8

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 35.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-50PU1H5 48000BTU

Model: S-50PU1H5/U-50PV1H8

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 40.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC071JN4DEH/AF 24.000BTU

Model: AC071JN4DEH/AF - AC071JX4DEH/AF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC090JN4DEH/AF 28.000BTU

Model: AC090JN4DEH/AF - AC090JX4DEH/AF

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 29.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC100JN4DEH/AF 34.000BTU

Model: AC100JN4DEH/AF - AC100JX4DEH/AF

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 31.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC120JN4DEH/AF 45.000BTU

Model: AC120JN4DEH/AF - AC120JX4DGH/AF

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 34.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC140JN4DEH/AF 50000BTU

Model: AC140JN4DEH/AF - AC140JX4DGH/AF

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 36.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 22000BTU FCF60CVM/RZF60CV2V

Model: FCF60CVM/RZF60CV2V

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 24000BTU FCF71CVM/RZF71CV2V

Model: FCF71CVM/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 34.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZF100CVM

Model: FCF100CVM/RZF100CVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 41.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZF100CYM

Model: FCF100CVM/RZF100CYM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 43.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45000BTU FCF125CVM/RZF125CVM

Model: FCF125CVM/RZF125CVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 44.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN71FXV1V 28000BTU

Model: FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 28.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN100FXV1V 36000BTU

Model: FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN100FXV1V 36000BTU

Model: FCRN100FXV1V/RR100DBXY1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN125FXV1V 42000BTU

Model: FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 34.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN140FXV1V 48000BTU

Model: FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 36.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45000BTU FCF125CVM/RZF125CYM

Model: FCF125CVM/RZF125CYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 47.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 50000BTU FCF140CVM/RZF140CVM

Model: FCF140CVM/RZF140CVM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 48.750.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 50000BTU FCF140CVM/RZF140CYM

Model: FCF140CVM/RZF140CYM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 51.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P18BA 1 chiều 18000 BTU

Model: PLY-P18BA/SUY-KA18VA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P24BA 1 chiều 24000 BTU

Model: PLY-P24BA/SUY-KA24VA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P30BA 1 chiều 30000 BTU

Model: PLY-P30BA/SUY-KA30VA

Công suất: 30000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P36BA 1 chiều 36000 BTU

Model: PLY-P36BA/SUY-KA36VA

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BA 1 chiều 42000 BTU

Model: PLY-42BA/PUY-P42V/YKA

Công suất: 42000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BA 1 chiều 48000 BTU

Model: PLY-48BA/PUY-P48V/YKA

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 12.000BTU AC035NNNDKH/EU

Model: AC035NNNDKH/EU-AC035MXADKH/EU

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 24.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 18.000BTU AC052NNNDKH/EU

Model: AC052NNNDKH/EU-AC052MXADKH/EU

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 23.750.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 21.000BTU AC060NNNDKH/EU

Model: AC036HB4DED/ID-AC060MXADKH/EU

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 26.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 24.000BTU AC071NNNDKH/EU

Model: AC071NNNDKH/EU-AC071MXADKH/EU

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 26.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GUD55T/A-K/GUL50W/A-K 18000BTU

Model: GUD55T/A-K/GUL50W/A-K

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.950.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU71T/A-K/GUL71W/A-K 24000BTU

Model: GU71T/A-K/GUL71W/A-K

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU100T/A-K/GUL100W/A-M 30000BTU

Model: GU100T/A-K/GUL100W/A-M

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 29.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU125T/A-K/GUL125W/A-M 42000BTU

Model: GU125T/A-K/GUL125W/A-M

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 33.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU140T/A-K/GUL140W/A-M 48000BTU

Model: GU140T/A-K/GUL140W/A-M

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU160T/A-K/GUL160W/A-M 52000BTU

Model: GU160T/A-K/GUL160W/A-M

Công suất: 52000BTU

Giá bán: 43.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 18000BTU GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K

Model: GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 24000BTU GU71T/A1-K/GU71W/A1-K

Model: GU71T/A1-K/GU71W/A1-K

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 30000BTU GU85T/A1-K/GU85W/A1-K

Model: GU85T/A1-K/GU85W/A1-K

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 25.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 36000BTU GU100T/A1-K/GU100W/A1-M

Model: GU100T/A1-K/GU100W/A1-M

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 42000BTU GU125T/A1-K/GU125W/A1-M

Model: GU125T/A1-K/GU125W/A1-M

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 34.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 48000BTU GU140T/A1-K/GU140W/A1-M

Model: GU140T/A1-K/GU140W/A1-M

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 37.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 60000BTU GU160T/A1-K/GU160W/A1-M

Model: GU160T/A1-K/GU160W/A1-M

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 40.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ71KAVEA 24000BTU

Model: FCQ71KAVEA/RQ71MV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 33.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ100KAVEA 30000BTU

Model: FCQ100KAVEA/RQ100MV1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 40.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ125KAVEA 36000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RQ125MY1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 46.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ140KAVEA 50000BTU

Model: FCQ140KAVEA/RQ140MV1(Y1)

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 50.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C18R1U16 18000BTU

Model: NT-C18R1U16

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C28R1U16 28000BTU

Model: NT-C28R1U16

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 20.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C36R1U16 36000BTU

Model: NT-C36R1U16

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C50R1U16 50000BTU

Model: NT-C50R1U16

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 30.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-180 18000BTU

Model: APC/APO-180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-240 24000BTU

Model: APC/APO-240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-280 28000BTU

Model: APC/APO-280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-360 36000BTU

Model: APC/APO-360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 24.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-480 48000BTU

Model: APC/APO-480

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 30.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-500 50000BTU

Model: APC/APO-500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 30.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-600 60000BTU

Model: APC/APO-600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 32.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H180 18000BTU

Model: APC/APO-H180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H240 24000BTU

Model: APC/APO-H240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H280 28000BTU

Model: APC/APO-H280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H360 36000BTU

Model: APC/APO-H360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 27.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H480 48000BTU

Model: APC/APO-H480

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H500 50000BTU

Model: APC/APO-H500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 34.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE561UP

Model: RAV-SE561UP

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE801UP

Model: RAV-SE801UP

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 35.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE1001UP

Model: RAV-SE1001UP

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 44.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE1251UP

Model: RAV-SE1251UP

Công suất: 41000BTU

Giá bán: 48.000.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ50KAVEA/RZQS50AV118000 BTU

Model: FCQ50KAVEA/RZQS50AV1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 30.850.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ50KAVEA/RZR50MVMV 18000BTU

Model: FCQ50KAVEA/RZR50MVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 26.850.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ60KAVEA/RZR60MVMV 22000BTU

Model: FCQ60KAVEA/RZR60MVMV

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 33.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ71KAVEA/RZR71MVMV 24000BTU

Model: FCQ71KAVEA/RZR71MVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 34.800.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ100KAVEA/RZR100MVM 36000BTU

Model: FCQ100KAVEA/RZR100MVM(Y)

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 41.150.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZR125MVM 45000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RZR125MVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 45.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZR125MYM 45000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RZR125MYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 47.350.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ140KAVEA/RZR140MVM 50000BTU

Model: FCQ140KAVEA/RZR140MVM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 48.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ140KAVEA/RZR140MYM 50000BTU

Model: FCQ140KAVEA/RZR140MYM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 51.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCA3-18CRN1 18.000BTU

Model: MCA3-18CRN1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-28CRN1 28.000BTU

Model: MCD-28CRN1

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-36CRN1 36.000BTU

Model: MCD-36CRN1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 26.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-50CRN1 48.000BTU

Model: MCD-50CRN1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 29.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Midea 2 chiều MCA3-18HRN1 18.000BTU

Model: MCA3-18HRN1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.300.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-28HRN1 28.000BTU

Model: MCD-28HR1

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Midea 2 chiều MCD-36HRN1 36.000BTU

Model: MCD-36HRN1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.000.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-50HRN1 48.000BTU

Model: MCD-50HRN1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 30.600.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 18000BTU

Model: AUY18R

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 25000BTU

Model: AUY25R

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 29.400.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 30000BTU

Model: AUY30R

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 38.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 36000BTU

Model: AUY36R

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 42.000.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 45000BTU

Model: AUY45R

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 46.800.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 54000BTU

Model: AUY54R

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 51.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 18000BTU

Model: AUY18A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.200.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 25000BTU

Model: AUY25A

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 27.800.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 30000BTU

Model: AUY30A

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 32.200.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 36000BTU

Model: AUY36A

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 38.000.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 45000BTU

Model: AUY45A

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 40.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 54000BTU

Model: AUY54A

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 44.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH18MMC 18000BTU

Model: CH18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH24MMC 24000BTU

Model: CH24MMC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH36MMC 36000BTU

Model: CH36MMC

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH50MMC 50000BTU

Model: CH50MMC

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 35.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC18MMC 18000BTU

Model: CC18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC24MMC 24000BTU

Model: CC24MMC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC36MMC 36000BTU

Model: CC36MMC

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 25.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC50MMC 50000BTU

Model: CC50MMC

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 32.700.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 12000BTU

Model: AUG12ABAB/AOG12AMAJL

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 19.600.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 18000BTU

Model: AUG18ABAB/AOG18ANCK

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 25000BTU

Model: AUG25ABAR/AOG25ANAL

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 27.300.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 30000BTU

Model: AUG30ABAR/AOG30AMBL

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 36000BTU

Model: AUG36ABAS/AOG36APA3L

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 39.900.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 45000BTU

Model: AUG45ABAS/AOG45APA3L

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 38.900.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 54000BTU

Model: AUG54ABAS/AOG54APA3L

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 43.200.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 12000BTU

Model: AUG12RBAB/AOG12RMAJL

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 23.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 18000BTU

Model: AUG18RBAB/AOG18RNCKL

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 25.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 25000BTU

Model: AUG25RLDW/AOG25RNAL

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 30000BTU

Model: AUG30RLDW/AOG30RMBL

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 41.700.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 36000BTU

Model: AUG36RLC3W/AOG36RPA3L

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 44.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 45000BTU

Model: AUG45RLB3W/AOG45RPA3L

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 49.000.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 54000BTU

Model: AUG54RLB3W/AOG54RPA3L

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 54.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18000BTU CU/CS-PC18DB4H

Model: CU/CS-PC18DB4H

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều 24000BTU CU/CS-PC24DB4H

Model: CU/CS-PC24DB4H

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.300.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ60KAVEA/RZQS60AV1 22.000BTU

Model: FCQ60KAVEA/RZQS60AV1

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 38.150.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ71KAVEA/RZQ71LV1 24.000BTU

Model: FCQ71KAVEA/RZQ71LV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 39.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ100KAVEA/RZQ100LV1 34.000BTU

Model: FCQ100KAVEA/RZQ100LV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 45.300.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A 34.000BTU

Model: FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 46.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZQ125LV1 45.000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RZQ125LV1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 49.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A 45.000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 50.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ13MV113000BTU

Model: FCNQ13MV1/RNQ13MV1

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 18.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ18MV118000BTU

Model: FCNQ18MV1/RNQ18MV1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ21MV1 21000BTU

Model: FCNQ21MV1/RNQ21MV1

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 27.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ26MV1 26000BTU

Model: FCNQ26MV1/RNQ26MV1(Y1

Công suất: 26000BTU

Giá bán: 29.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ30MV1 30000BTU

Model: FCNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)

Công suất: 30000000

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ36MV1 36000BTU

Model: FCNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 36.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ42MV1 42000BTU

Model: FCNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 39.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ48MV1 48000BTU

Model: FCNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 42.500.000 VNĐ

Điều hòa LG Âm trần Cassette 1 chiều lạnh HT-C246HLA1

Model: HT-C246HLA1

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa LG Âm trần Cassette 1 chiều lạnh HT-C186HLA1

Model: HT-C186HLA1

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 21.000.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ140KAVEA/RZQ140LV1 50.000BTU

Model: FCQ140KAVEA/RZQ140LV1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 53.900.000 VNĐ