Điều hòa ân trần Daikin 1 chiều inverter

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC40DVM 15000BTU

Model: FCFC40DVM/RZFC40DVM

Công suất: 15000BTU

Giá bán: 19.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1chiều FCFC50DVM 18000BTU

Model: FCFC50DVM/RZFC50DVM

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 24.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC60DVM 21000BTU

Model: FCFC60DVM/RZFC60DVM

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 29.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC71DVM 24000BTU

Model: FCFC71DVM/RZFC71DVM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC71DVM 24000BTU

Model: FCFC71DVM/RZFC71DY1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC85DVM 30000BTU

Model: FCFC85DVM/RZFC85DVM

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC85DVM 30000BTU

Model: FCFC85DVM/RZFC85DY1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC100DVM 34000BTU

Model: FCFC100DVM/RZFC100DVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 37.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC100DVM 34000BTU

Model: FCFC100DVM/RZFC100DY1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 37.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC125DVM 45.000BTU

Model: FCFC125DVM/RZFC125DY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 40.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC140DVM 50000BTU

Model: FCFC140DVM/RZFC140DY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 44.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 18000BTU FCF50CVM/RZF50CV2V

Model: FCF50CVM/RZF50CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 26.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 22000BTU FCF60CVM/RZF60CV2V

Model: FCF60CVM/RZF60CV2V

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 24000BTU FCF71CVM/RZF71CV2V

Model: FCF71CVM/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 34.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZF100CVM

Model: FCF100CVM/RZF100CVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 41.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZF100CYM

Model: FCF100CVM/RZF100CYM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 43.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45000BTU FCF125CVM/RZF125CVM

Model: FCF125CVM/RZF125CVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 44.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45000BTU FCF125CVM/RZF125CYM

Model: FCF125CVM/RZF125CYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 47.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 50000BTU FCF140CVM/RZF140CVM

Model: FCF140CVM/RZF140CVM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 48.750.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 50000BTU FCF140CVM/RZF140CYM

Model: FCF140CVM/RZF140CYM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 51.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ50KAVEA/RZR50MVMV 18000BTU

Model: FCQ50KAVEA/RZR50MVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 26.850.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ60KAVEA/RZR60MVMV 22000BTU

Model: FCQ60KAVEA/RZR60MVMV

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 33.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ71KAVEA/RZR71MVMV 24000BTU

Model: FCQ71KAVEA/RZR71MVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 34.800.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ100KAVEA/RZR100MVM 36000BTU

Model: FCQ100KAVEA/RZR100MVM(Y)

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 41.150.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZR125MVM 45000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RZR125MVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 45.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZR125MYM 45000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RZR125MYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 47.350.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ140KAVEA/RZR140MVM 50000BTU

Model: FCQ140KAVEA/RZR140MVM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 48.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ140KAVEA/RZR140MYM 50000BTU

Model: FCQ140KAVEA/RZR140MYM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 51.400.000 VNĐ