Điều hòa âm trần Funiki

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC18MMC 18000BTU

Model: CC18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC24MMC 24000BTU

Model: CC24MMC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC36MMC 36000BTU

Model: CC36MMC

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 25.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC50MMC 50000BTU

Model: CC50MMC

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 32.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH18MMC 18000BTU

Model: CH18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH24MMC 24000BTU

Model: CH24MMC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH36MMC 36000BTU

Model: CH36MMC

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH50MMC 50000BTU

Model: CH50MMC

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 35.600.000 VNĐ