Điều hòa âm trần Gree

Điều hòa âm trần 1 chiều Gree

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GUD55T/A-K/GUL50W/A-K 18000BTU

Model: GUD55T/A-K/GUL50W/A-K

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.950.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU71T/A-K/GUL71W/A-K 24000BTU

Model: GU71T/A-K/GUL71W/A-K

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU100T/A-K/GUL100W/A-M 30000BTU

Model: GU100T/A-K/GUL100W/A-M

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 29.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU125T/A-K/GUL125W/A-M 42000BTU

Model: GU125T/A-K/GUL125W/A-M

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 33.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU140T/A-K/GUL140W/A-M 48000BTU

Model: GU140T/A-K/GUL140W/A-M

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU160T/A-K/GUL160W/A-M 52000BTU

Model: GU160T/A-K/GUL160W/A-M

Công suất: 52000BTU

Giá bán: 43.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Gree

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 18000BTU GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K

Model: GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 24000BTU GU71T/A1-K/GU71W/A1-K

Model: GU71T/A1-K/GU71W/A1-K

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 30000BTU GU85T/A1-K/GU85W/A1-K

Model: GU85T/A1-K/GU85W/A1-K

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 25.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 36000BTU GU100T/A1-K/GU100W/A1-M

Model: GU100T/A1-K/GU100W/A1-M

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 42000BTU GU125T/A1-K/GU125W/A1-M

Model: GU125T/A1-K/GU125W/A1-M

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 34.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 48000BTU GU140T/A1-K/GU140W/A1-M

Model: GU140T/A1-K/GU140W/A1-M

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 37.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 60000BTU GU160T/A1-K/GU160W/A1-M

Model: GU160T/A1-K/GU160W/A1-M

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 40.400.000 VNĐ