Điều hòa âm trần LG

1.Điều hòa âm trần LG 4 hướng thổi

Điều hòa âm trần LG ATNQ18GPLE7/ATNQ18GPLE7 18000BTU

Model: ATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE7

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7 24000BTU

Model: ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7 30000BTU

Model: ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 29.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4 36000BTU

Model: ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4 36000BTU

Model: ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 33.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4 48000BTU

Model: ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 37.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 48000BTU

Model: ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 37.800.000 VNĐ

2.Điều hòa âm trần LG 1 hướng thổi

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ12GULA1 12000BTU

Model: ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ18GTLA1 18000BTU

Model: ATNQ18GTLA1/ATUQ18GTLA1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ24GTLA1 24.000BTU

Model: ATNQ24GTLA1/ATUQ24GTLA1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

3.Điều hòa âm trần LG 4 hướng thổi

Điều hòa âm trần LG inverter ATNQ18GPLE6 18000BTU

Model: ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG inverter ATNQ24GPLE7 24000BTU

Model: ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG inverter ATNQ48GMLE6 46000BTU

Model: ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6

Công suất: 46000BTU

Giá bán: 34.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG inverter ATNQ36GNLE6 36000BTU

Model: ATNQ36GNLE6/ATUQ36GNLE6

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ