Điều hòa âm trần LG

1.Điều hòa âm trần LG 4 hướng thổi

Điều hòa âm trần LG ATNQ18GPLE7/ATNQ18GPLE7 18000BTU

Model: ATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE7

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7 24000BTU

Model: ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7 30000BTU

Model: ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 28.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4 36000BTU

Model: ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 33.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4 36000BTU

Model: ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 33.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4 48000BTU

Model: ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 37.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 48000BTU

Model: ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 37.800.000 VNĐ

2.Điều hòa âm trần LG 1 hướng thổi

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 12000BTU ZTNQ12GULA0/ZUAA1

Model: ZTNQ12GULA0/ZUAA1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 18000BTU ZTNQ18GTLA0/ZUAB1

Model: ZTNQ18GTLA0/ZUAB1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 24000BTU ZTNQ24GTLA0/ZUAC1

Model: ZTNQ24GTLA0/ZUAC1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ12GULA1 12000BTU

Model: ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ18GTLA1 18000BTU

Model: ATNQ18GTLA1/ATUQ18GTLA1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ24GTLA1 24.000BTU

Model: ATNQ24GTLA1/ATUQ24GTLA1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

3.Điều hòa âm trần LG 4 hướng thổi

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 18000BTU 1 pha ZTNQ18GPLA0/ZUAB1

Model: ZTNQ18GPLA0/ZUAB1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 24000BTU 1 pha ZTNQ24GPLA0/ZUAC1

Model: ZTNQ24GPLA0/ZUAC1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 30000BTU 1 pha ZTNQ30GNLE0/ZUAC1

Model: ZTNQ30GNLE0/ZUAC1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 36000BTU 1 pha ZTNQ36GNLA0/ZUAD1

Model: ZTNQ36GNLA0/ZUAD1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 36000BTU 3 pha ZTNQ36LNLA0/ZUAD3

Model: ZTNQ36LNLA0/ZUAD3

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 48000BTU 1 pha ZTNQ48GMLA0/ZUAD1

Model: ZTNQ48GMLA0/ZUAD1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 48000BTU 3 pha ZTNQ48LMLA0/ZUAD3

Model: ZTNQ48LMLA0/ZUAD3

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ