1.Điều hòa âm trần LG 4 hướng thổi

Điều hòa âm trần LG ATNQ18GPLE7/ATNQ18GPLE7 18000BTU

Model: ATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE7

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7 24000BTU

Model: ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7 30000BTU

Model: ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 28.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4 36000BTU

Model: ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 33.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4 36000BTU

Model: ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 33.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4 48000BTU

Model: ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 37.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 48000BTU

Model: ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 37.800.000 VNĐ