Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy

Điều hòa âm trần cassette Mitsubishi Heavy 1 chiều

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000BTU FDT50CNV-S5

Model: FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000BTU FDT71CNV-S5

Model: FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 34000BTU FDT100CNV-S5

Model: FDT100CNV-S5/FDC100CNV-S5

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 33.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 42000BTU FDT125CR-S5

Model: FDT125CR-S5/FDC125CR-S5

Công suất: 41000BTU

Giá bán: 36.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 50000BTU FDT140CSV-S5

Model: FDT140CSV-S5/FDC140CSV-S5

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 40.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Mitsubishi Heavy 2 chiều Inverter

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 18000BTU FDTC50VF/SRC50ZSX-S

Model: FDTC50VF/SRC50ZSX-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 28.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 24000BTU FDT71VG

Model: FDT71VG/FDC71VNP

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 24000BTU FDT71VG

Model: FDT71VG/FDC71VNX

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 37.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 30000BTU FDT100VG

Model: FDT100VG/FDC90VNP1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 39.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 34000BTU FDT100VG

Model: FDT100VG/FDC100VNP

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 42.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 34000BTU FDT100VG

Model: FDT100VG/FDC100VNA

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 49.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 45000BTU FDT125VF

Model: FDT125VG/FDC125VNA

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 53.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 50000BTU FDT140VF

Model: FDT140VG/FDC140VNA

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 56.500.000 VNĐ