Điều hòa âm trần Nagakawa

Điều hòa âm trần Cassettet Nagakawa 1 chiều

Điều hòa âm trần Nagakawa 1 chiều 18000BTU NT-C18R1M03

Model: NT-C18R1M03

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Nagakawa 1 chiều 28000BTU NT-C28R1M03

Model: NT-C28R1M03

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Nagakawa 1 chiều 36000BTU NT-C36R1M03

Model: NT-C36R1M03

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 25.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Nagakawa 1 chiều 50000BTU NT-C50R1M03

Model: NT-C50R1M03

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 27.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Cassettet Nagakawa 2 chiều

Điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 18000BTU NT-A18R1M03

Model: NT-A18R1M03

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 28000BTU NT-A28R1M03

Model: NT-A28R1M03

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 36000BTU NT-A36R1M03

Model: NT-A36R1M03

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 27.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 50000BTU NT-A50R1M03

Model: NT-A50R1M03

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 31.600.000 VNĐ