Điều hòa âm trần Panasonic

1.Điều hòa âm trần Panasonic cơ R410

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-18PU1H5 18.000BTU

Model: S-18PU1H5/U-18PV1H5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-22PU1H5 22.000BTU

Model: S-22PU1H5/U-22PV1H5

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 24.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-25PU1H5 25.000BTU

Model: S-25PU1H5/U-25PV1H5

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 25.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-28PU1H5 28000BTU

Model: S-28PU1H5/U-28PV1H5

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 30.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-30PU1H5 30000BTU

Model: S-30PU1H5/U-30PV1H5

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-40PU1H5 40000BTU

Model: S-40PU1H5/U-40PV1H8

Công suất: 42600BTU

Giá bán: 33.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-45PU1H5 45000BTU

Model: S-45PU1H5/U-45PV1H8

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 35.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-50PU1H5 48000BTU

Model: S-50PU1H5/U-50PV1H8

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 40.100.000 VNĐ

2.Điều hòa âm trần Panasonic cơ ga R32

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18000BTU S-19PU1H5B/U-19PN1H5

Model: S-19PU1H5B/U-19PN1H5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 24000BTU S-25PU1H5B/U-25PN1H5

Model: S-25PU1H5B/U-25PN1H5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 26.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30000BTU S-30PU1H5B/U-30PN1H5

Model: S-30PU1H5B/U-30PN1H5

Công suất: 30000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30000BTU S-30PU1H5B/U-30PN1H8

Model: S-30PU1H5B/U-30PN1H8

Công suất: 30000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 36000BTU S-36PU1H5B/U-36PN1H8

Model: S-36PU1H5B/U-36PN1H8

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 42000BTU S-42PU1H5B/U-42PN1H8

Model: S-42PU1H5B/U-42PN1H8

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 33.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 48000BTU S-50PU1H5B/U-50PN1H8

Model: S-50PU1H5B/U-50PN1H8

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 37.800.000 VNĐ

3.Điều hòa âm trần Panasonic Mini

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18000BTU CU/CS-PC18DB4H

Model: CU/CS-PC18DB4H

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều 24000BTU CU/CS-PC24DB4H

Model: CU/CS-PC24DB4H

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.300.000 VNĐ

4.Điều hòa âm trần Panasonic R410 inverter 1 chiều

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-18PU2H5-8 18.000BTU

Model: S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 25.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-21PU2H5-8 21.000BTU

Model: S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 31.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-24PU2H5-8 24.000BTU

Model: S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 32.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-30PU2H5-8 30.000BTU

Model: S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 35.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-34PU2H5-8 34.000BTU

Model: S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 38.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic Inverter S-43PU2H5-8 43.000BTU

Model: S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8

Công suất: 43000BTU

Giá bán: 42.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic Inverter S-48PU2H5-8 48.000BTU

Model: S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 45.900.000 VNĐ