Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều R410

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 18000BTU AC052NN4SEC/EA

Model: AC052NN4SEC/EA - AC052NX4SEC/EA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 24000BTU AC071NN4SEC/EA

Model: AC071NN4SEC/EA - AC071NX4SEC/EA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 28000BTU AC090NN4SEC/EA

Model: AC090NN4SEC/EA - AC090MX4SEC/EA

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 25.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 36000BTU AC100NN4SEC/EA

Model: AC100NN4SEC/EA - AC100NX4SGC/EA

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 45000BTU AC120NN4SEC/EA

Model: AC120NN4SEC/EA - AC120NX4SGC/EA

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 29.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 48000 BTU AC140NN4SEC/EA

Model: AC140NN4SEC/EA - AC140NX4SGC/EA

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 33.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC052JN4DEH/AF 18.000BTU

Model: AC052JN4DEH/AC-052JX4DEH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC071JN4DEH/AF 24.000BTU

Model: AC071JN4DEH/AF - AC071JX4DEH/AF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC090JN4DEH/AF 28.000BTU

Model: AC090JN4DEH/AF - AC090JX4DEH/AF

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 29.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC100JN4DEH/AF 34.000BTU

Model: AC100JN4DEH/AF - AC100JX4DEH/AF

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 31.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC120JN4DEH/AF 45.000BTU

Model: AC120JN4DEH/AF - AC120JX4DGH/AF

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 34.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC140JN4DEH/AF 50000BTU

Model: AC140JN4DEH/AF - AC140JX4DGH/AF

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 36.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter 360

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC071KN4DKH/EU 24.000BTU

Model: AC071KN4DKH/EU

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 36.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC090KN4DKH/EU 28.000BTU

Model: AC090KN4DKH/EU

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 39.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC100KN4DKH/EU 36000BTU

Model: AC100KN4DKH/EU

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 41.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC120KN4DKH/EU 45.000BTU

Model: AC120KN4DKH/EU

Công suất: 45000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC140KN4DKH/EU 50.000BTU

Model: AC140KN4DKH / EU

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 47.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter 600X600

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 9.000BTU AC026NNNDKH/EU

Model: AC026NNNDKH/EU-AC026MXADKH/EU

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 22.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 12.000BTU AC035NNNDKH/EU

Model: AC035NNNDKH/EU-AC035MXADKH/EU

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 24.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 18.000BTU AC052NNNDKH/EU

Model: AC052NNNDKH/EU-AC052MXADKH/EU

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 23.750.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 21.000BTU AC060NNNDKH/EU

Model: AC036HB4DED/ID-AC060MXADKH/EU

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 26.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 24.000BTU AC071NNNDKH/EU

Model: AC071NNNDKH/EU-AC071MXADKH/EU

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 26.800.000 VNĐ