Điều hòa âm trần Sumikura

Điều hòa cassette âm trần Sumikura 1 chiều

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-180 18000BTU

Model: APC/APO-180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-240 24000BTU

Model: APC/APO-240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-280 28000BTU

Model: APC/APO-280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-360 36000BTU

Model: APC/APO-360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 24.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-480 48000BTU

Model: APC/APO-480

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 30.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-500 50000BTU

Model: APC/APO-500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 30.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-600 60000BTU

Model: APC/APO-600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 32.200.000 VNĐ

Điều hòa cassette âm trần Sumikura 2 chiều

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H180 18000BTU

Model: APC/APO-H180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H240 24000BTU

Model: APC/APO-H240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H280 28000BTU

Model: APC/APO-H280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H360 36000BTU

Model: APC/APO-H360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 27.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H480 48000BTU

Model: APC/APO-H480

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H500 50000BTU

Model: APC/APO-H500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 34.200.000 VNĐ