ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 28000BTU APL/APO-280

Model: APL/APO-280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 36000BTU APL/APO-360

Model: APL/APO-360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 24.000.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 50000BTU APL/APO-500

Model: APL/APO-500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 30.400.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 60000BTU APL/APO-600

Model: APL/APO-600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 28000BTU APL/APO-H280

Model: APL/APO-H280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 26.900.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 36000BTU APL/APO-H360

Model: APL/APO-H360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.900.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 50000BTU APL/APO-H500

Model: APL/APO-H500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 37.600.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 60000BTU APL/APO-H600

Model: APL/APO-H600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 39.000.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 24000BTU CS-D24DTH5

Model: CS-D24DTH5/CU-D24DBH5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.900.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 28000BTU CS-D28DTH5

Model: CS-D28DTH5/CU-D28DBH5

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 27.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 34000BTU CS-D34DTH5

Model: CS-D34DTH5/CU-D34DBH5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.900.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 50000BTU CS-D50DTH5

Model: CS-D50DTH5/CU-D50DBH5

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 39.000.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU CS-T19KTH52

Model: CS-T19KTH52/CU-YT19KBH52

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 30.200.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU CS-T24KTH52

Model: CS-T24KTH52/CU-YT24KBH52

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 34.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 34000BTU CS-T34KTH52

Model: CS-T34KTH52/CU-YT34KBH52

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 39.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 42000BTU CS-T43KTH52

Model: CS-T43KTH52/CU-YT43KBH52

Công suất: 43000BTU

Giá bán: 46.000.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu 1 chiều ABY18ABAJ

Model: ABY18ABAJ

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.900.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu 1 chiều ABY24ABAJ

Model: ABY24ABAJ

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu 1 chiều ABY30ABA-W

Model: ABY30ABA-W

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 26.000.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu áp trần 1 chiều ABY36ABA3W

Model: ABY36ABA3W

Công suất: BTU

Giá bán: 32.700.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu áp trần 1 chiều ABY45ABA3W

Model: ABY45ABA3W

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 37.200.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu áp trần 1 chiều ABY54ABA3W

Model: ABY54ABA3W

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 39.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 18.000BTU ABYF18LATX

Model: ABYF18LATX

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 27.000.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 24.000BTU ABYF24LATX

Model: ABYF24LATX

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 29.200.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 30.000BTU ABYA30LBTZ

Model: ABYA30LBTZ

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 37.000.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 36.000BTU ABYA36LBTZ

Model: ABYA36LBTZ

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 39.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 45.000BTU ABYA45LCTZ

Model: ABYA45LCTZ

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 51.600.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 54.000BTU ABYG54LRTA

Model: ABYG54LRTA

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 54.200.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG18ABAJ/AOGR18ADTH 18.000BTU

Model: ABG18ABAJ/AOGR18ADTH

Công suất: BTU

Giá bán: 21.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG24ABAJ/AOGR24ADTH 24.000BTU

Model: ABG24ABAJ/AOGR24ADTH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG30ABAW/AOG30AMBL 30.000BTU

Model: ABG30ABAW/AOG30AMBL

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG36ABA3W/AOG36APA3L 36.000BTU

Model: ABG36ABA3W/AOG36APA3L

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 42.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG45ABA3W/AOG45APA3L 45.000BTU

Model: ABG45ABA3W/AOG45APA3L

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 44.800.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG54ABA3W/AOG54APA3L 54.000BTU

Model: ABG54ABA3W/AOG54APA3L

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 50.800.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG18RBAJ/AOG18RNAKH 18.000BTU

Model: ABG18RBAJ/AOG18RNAKH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG24RBAJ/AOG24RNAKH 24.000BTU

Model: ABG24RBAJ/AOG24RNAKH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 28.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG30RBAW/AOG30RMCL 30.000BTU

Model: ABG30RBAW/AOG30RMCL

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 36.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG36RBA3W/AOG36RPA3L 36.000BTU

Model: ABG36RBA3W/AOG36RPA3L

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 40.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG45RBA3W/AOG45RPA3L 45.000BTU

Model: ABG45RBA3W/AOG45RPA3L

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 53.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG54RBA3W/AOG54RPA3L 54.000BTU

Model: ABG54RBA3W/AOG54RPA3L

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 59.200.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V 13.000BTU

Model: FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V 18.000BTU

Model: FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.400.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V 21.000BTU

Model: FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 23.400.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ26MV1/RNQ26MY1 26.000BTU

Model: FHNQ26MV1/RNQ26MY1

Công suất: 26000BTU

Giá bán: 26.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V 30.000BTU

Model: FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 26.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V 36.000BTU

Model: FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.200.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ42MV1/RNQ42MY1 42.000BTU

Model: FHNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 33.100.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ48MV1/RNQ48MY1 48.000BTU

Model: FHNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 36.200.000 VNĐ