Điều hòa áp trần Daikin

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V 13.000BTU

Model: FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V 18.000BTU

Model: FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.400.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V 21.000BTU

Model: FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 23.400.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ26MV1/RNQ26MY1 26.000BTU

Model: FHNQ26MV1/RNQ26MY1

Công suất: 26000BTU

Giá bán: 26.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V 30.000BTU

Model: FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 26.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V 36.000BTU

Model: FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.200.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ42MV1/RNQ42MY1 42.000BTU

Model: FHNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 33.100.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ48MV1/RNQ48MY1 48.000BTU

Model: FHNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 36.200.000 VNĐ