Điều hòa áp trần Fujitsu

Điều hòa áp trần Fujitsu 1 chiều ABY18ABAJ

Model: ABY18ABAJ

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.900.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu 1 chiều ABY24ABAJ

Model: ABY24ABAJ

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu 1 chiều ABY30ABA-W

Model: ABY30ABA-W

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 26.000.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu áp trần 1 chiều ABY36ABA3W

Model: ABY36ABA3W

Công suất: BTU

Giá bán: 32.700.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu áp trần 1 chiều ABY45ABA3W

Model: ABY45ABA3W

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 37.200.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu áp trần 1 chiều ABY54ABA3W

Model: ABY54ABA3W

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 39.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 18.000BTU ABYF18LATX

Model: ABYF18LATX

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 27.000.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 24.000BTU ABYF24LATX

Model: ABYF24LATX

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 29.200.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 30.000BTU ABYA30LBTZ

Model: ABYA30LBTZ

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 37.000.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 36.000BTU ABYA36LBTZ

Model: ABYA36LBTZ

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 39.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 45.000BTU ABYA45LCTZ

Model: ABYA45LCTZ

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 51.600.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 54.000BTU ABYG54LRTA

Model: ABYG54LRTA

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 54.200.000 VNĐ