Điều hòa áp trần General

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG18ABAJ/AOGR18ADTH 18.000BTU

Model: ABG18ABAJ/AOGR18ADTH

Công suất: BTU

Giá bán: 21.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG24ABAJ/AOGR24ADTH 24.000BTU

Model: ABG24ABAJ/AOGR24ADTH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG30ABAW/AOG30AMBL 30.000BTU

Model: ABG30ABAW/AOG30AMBL

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG36ABA3W/AOG36APA3L 36.000BTU

Model: ABG36ABA3W/AOG36APA3L

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 42.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG45ABA3W/AOG45APA3L 45.000BTU

Model: ABG45ABA3W/AOG45APA3L

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 44.800.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG54ABA3W/AOG54APA3L 54.000BTU

Model: ABG54ABA3W/AOG54APA3L

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 50.800.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG18RBAJ/AOG18RNAKH 18.000BTU

Model: ABG18RBAJ/AOG18RNAKH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG24RBAJ/AOG24RNAKH 24.000BTU

Model: ABG24RBAJ/AOG24RNAKH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 28.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG30RBAW/AOG30RMCL 30.000BTU

Model: ABG30RBAW/AOG30RMCL

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 36.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG36RBA3W/AOG36RPA3L 36.000BTU

Model: ABG36RBA3W/AOG36RPA3L

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 40.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG45RBA3W/AOG45RPA3L 45.000BTU

Model: ABG45RBA3W/AOG45RPA3L

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 53.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG54RBA3W/AOG54RPA3L 54.000BTU

Model: ABG54RBA3W/AOG54RPA3L

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 59.200.000 VNĐ