Điều hòa áp trần Panasonic

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 24000BTU CS-D24DTH5

Model: CS-D24DTH5/CU-D24DBH5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.900.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 28000BTU CS-D28DTH5

Model: CS-D28DTH5/CU-D28DBH5

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 27.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 34000BTU CS-D34DTH5

Model: CS-D34DTH5/CU-D34DBH5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.900.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 50000BTU CS-D50DTH5

Model: CS-D50DTH5/CU-D50DBH5

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 39.000.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU CS-T19KTH52

Model: CS-T19KTH52/CU-YT19KBH52

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 30.200.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU CS-T24KTH52

Model: CS-T24KTH52/CU-YT24KBH52

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 34.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 34000BTU CS-T34KTH52

Model: CS-T34KTH52/CU-YT34KBH52

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 39.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 42000BTU CS-T43KTH52

Model: CS-T43KTH52/CU-YT43KBH52

Công suất: 43000BTU

Giá bán: 46.000.000 VNĐ