Điều hòa áp trần Sumikua

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 28000BTU APL/APO-280

Model: APL/APO-280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 36000BTU APL/APO-360

Model: APL/APO-360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 24.000.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 50000BTU APL/APO-500

Model: APL/APO-500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 30.400.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 60000BTU APL/APO-600

Model: APL/APO-600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 28000BTU APL/APO-H280

Model: APL/APO-H280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 26.900.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 36000BTU APL/APO-H360

Model: APL/APO-H360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.900.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 50000BTU APL/APO-H500

Model: APL/APO-H500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 37.600.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 60000BTU APL/APO-H600

Model: APL/APO-H600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 39.000.000 VNĐ