Điều hoà dân dụng

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9000BTU V10ENW1

Model: V10ENW1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 13000BTU V13ENS1

Model: V13ENS1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18000BTU V18ENF1

Model: V18ENF1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24000BTU V24ENF1

Model: V24ENF1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.790.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều inverter 9000BTU V10API1

Model: V10API1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.900.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều inverter 12000BTU V13API1

Model: V13API1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.700.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều inverter 18000BTU V18API1

Model: V18API1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.300.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều inverter 24000BTU V24API1

Model: V24API1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.800.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 1 chiều 9000BTU ECL-1E09ST

Model: ECL-1E09ST

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 1 chiều 12000BTU ECL-1E12ST

Model: ECL-1E12ST

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.800.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 1 chiều 18000BTU ECL-1E18ST

Model: ECL-1E18ST

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.900.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 1 chiều 24000BTU ECL-1E24ST

Model: ECL-1E24ST

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 2 chiều 9000BTU ECL-2E09ST

Model: ECL-2E09ST

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 2 chiều 12000BTU ECL-2E12ST

Model: ECL-2E12ST

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 2 chiều 18000BTU ECL-2E18ST

Model: ECL-2E18ST

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.400.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 2 chiều 24000BTU ECL-2E24ST

Model: ECL-2E24ST

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 9000BTU SRK/SRC09CTR-S5

Model: SRK/SRC09CTR-S5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 12000BTU SRK/SRC12CT-S5

Model: SRK/SRC12CT-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.400.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 1 chiều 9000BTU DR09-KC

Model: DR09-KC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.500.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 1 chiều 12000BTU DR12-KC

Model: DR12-KC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.700.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 1 chiều 18000BTU DR18-KC

Model: DR18-KC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.000.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 1 chiều 24000BTU DR24-KC

Model: DR24-KC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.500.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 2 chiều 9000BTU DR09-KH

Model: DR09-KH

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.300.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 2 chiều 12000BTU DR12-KH

Model: DR12-KH

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 2 chiều 18000BTU DR18-KH

Model: DR18-KH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.200.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 2 chiều 24000BTU DR24-KH

Model: DR24-KH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.200.000 VNĐ

Điều hòa Electrolux ESV09CRR-C3 9000BTU

Model: ESV09CRR-C3

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Electrolux ESV12CRR-C3 12000BTU

Model: ESV12CRR-C3

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.500.000 VNĐ

Điều hòa Electrolux ESV18CRR-C3 18000BTU

Model: ESV18CRR-C3

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.000.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 9.000BTU GWC09PB-K3D0P4

Model: GWC09PB-K3D0P4

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 12.000BTU GWC12PB-K3D0P4

Model: GWC12PB-K3D0P4

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.900.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 18.000BTU GWC18PC-K3D0P4

Model: GWC18PC-K3D0P4

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.700.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 24.000BTU GWC24PD-K3D0P4

Model: GWC24PD-K3D0P4

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.900.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU GC-09IS32

Model: GC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.750.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000BTU GC-12IS32

Model: GC-12IS32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.550.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 9000BTU FTKA25VAVMV

Model: FTKA25VAVMV/RKA25VAVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.000.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 12000BTU FTKA35VAVMV

Model: FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.900.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 1 chiều Inverter I-DR09KC 9000BTU

Model: I-DR09KC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 1 chiều Inverter I-DR12KC 12000BTU

Model: I-DR12KC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 1 chiều Inverter I-DR18KC 18000BTU

Model: I-DR18KC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 1 chiều Inverter I-DR24KC 24000BTU

Model: I-DR24KC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 2 chiều Inverter I-DR09KH 9000BTU

Model: I-DR09KH

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 2 chiều Inverter I-DR12KH 12000BTU

Model: I-DR12KH

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 2 chiều Inverter I-DR18KH 18000BTU

Model: I-DR18KH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 2 chiều Inverter I-DR24KH 24000BTU

Model: I-DR24KH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều wifi WPU9WKH-8M 9000BTU

Model: CU/CS-WPU9WKH-8M

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.300.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều wifi WPU12WKH-8M 12000BTU

Model: CU/CS-WPU12WKH-8M

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều wifi WPU18WKH-8M 18000BTU

Model: CU/CS-WPU18WKH-8M

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều wifi WPU24WKH-8M 24000BTU

Model: CU/CS-WPU24WKH-8M

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24WKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-N24WKH-8

Công suất: 2400BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 9000BTU XPU9XKH-8

Model: CU/CS-XPU9WKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12000BTU XPU12XKH-8

Model: CU/CS-XPU12XKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.300.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU XPU18XKH-8

Model: CU/CS-XPU18XKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU XPU24XKH-8

Model: CU/CS-XPU24XKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.100.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09R1M05 9000BTU

Model: NS-C09R1M05

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12R1M05 12000BTU

Model: NS-C12R1M05

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18R1M05 18000BTU

Model: NS-C18R1M05

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24R1M05 24000BTU

Model: NS-C24R1M05

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-A09R1M05 9000BTU

Model: NS-A09R1M05

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-A12R1M05 12000BTU

Model: NS-A12R1M05

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.300.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-A18R1M05 18000BTU

Model: NS-A18R1M05

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-A24R1M05 24000BTU

Model: NS-A24R1M05

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.900.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều 9000BTU MSAFB-10CRN8

Model: MSAFB-10CRN8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.400.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều 12000BTU MSAFB-13CRN8

Model: MSAFB-13CRN8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều 18000BTU MSAFB-18CRN8

Model: MSAFB-18CRN8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều 24000BTU MSAFB-24CRN8

Model: MSAFB-24CRN8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 9000BTU LC-09FS32

Model: LC-09FS32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 12000BTU LC-12FS32

Model: LC-12FS32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU GC-18IS32

Model: GC-18IS32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU GC-24IS32

Model: GC-24IS32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.500.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000BTU HC-09IA32

Model: HC-09IA32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều 12000BTU HC-12IA32

Model: HC-12IA32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 9000BTU SC-09FS32

Model: SC-09FS32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 12000BTU SC-12FS32

Model: SC-12FS32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU SC-18FS32

Model: SC-18TL32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.200.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-24TL32 24000BTU

Model: SC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều inverter GWH09WA-K3D9B7L 9.000BTU

Model: GWH09WA-K3D9B7L

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.650.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều inverter GWH12WA-K3D9B7I 12.000BTU

Model: GWH12WA-K3D9B7I

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.950.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều inverter GWH18WC-K3D9B7N 18.000BTU

Model: GWH18WC-K3D9B7N

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.500.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU LC-18TL32

Model: LC-18TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 24000BTU LC-24TL32

Model: LC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.300.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC09MMC 9.000BTU

Model: HSC09MMC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.150.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC12MMC 12.000BTU

Model: HSC12MMC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.650.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC18MMC 18.000BTU

Model: HSC18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.700.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC24MMC 24.000BTU

Model: HSC24MMC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.600.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều inverter 9000BTU HIC09MMC

Model: HIC09MMC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều inverter 12000BTU HIC12MMC

Model: HIC12MMC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.300.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều inverter 18000BTU HIC18MM

Model: HIC18MM

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.350.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9VKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-N9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12VKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-N12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9VKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-PU9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12VKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-PU12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18VKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-PU18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U9VKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-U9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U12VKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-U12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.700.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24TKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-PU24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9WKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-N9WKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.600.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12WKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-N12WKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.550.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18WKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-N18WKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18XKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-N18XKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.000.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24XKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-N24XKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.900.000 VNĐ

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-10HRN1 9000BTU

Model: MSMA1-10HRN1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.700.000 VNĐ

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-13HRN1 12000BTU

Model: MSMA1-13HRN1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.900.000 VNĐ

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-18HRN1 18000BTU

Model: MSMA1-18HRN1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.300.000 VNĐ

Điều hòa Midea 2 chiều MSAB1-24HRN1 24000BTU

Model: MSAB1-24HRN1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTF25UV1V 9000BTU

Model: FTF25UV1V/RF25UV1V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.250.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTF35UV1V 12.000BTU

Model: FTF35UV1V/RF35UV1V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.250.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC50NV1V 18.000BTU

Model: FTC50NV1V/RC50NV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.350.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC60NV1V 21000BTU

Model: FTC60NV1V/RC60NV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 20.150.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều 9.000BTU ASGA09BMTA-V

Model: ASGA09BMTA-AZ

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.100.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều 12.000BTU ASGA12BMTA-V

Model: ASGA12BMTA-V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.200.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều 18.000BTU ASGA18FMTA-A

Model: ASGA18FMTA-A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.200.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều 24.000BTU ASGA24FMTA-A

Model: ASGA24FMTA-A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.000.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC09MMC2 9000BTU

Model: SC09MMC2

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.150.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC12MMC2 12000BTU

Model: SC12MMC2

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.650.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC18MMC2 18000BTU

Model: SC18MMC2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.700.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC24MMC2 24000BTU

Model: SC24MMC2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.600.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH09MMC2 9000BTU

Model: SH09MMC2

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH12MMC2 12000BTU

Model: SH12MMC2

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH18MMC2 18000BTU

Model: SH18MMC2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH24MMC2 24000BTU

Model: SH24MMC2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA1-10CRN1 9000BTU

Model: MSMA1-10CRN1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.400.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA1-13CRN1 12000BTU

Model: MSMA1-13CRN1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA1-18CRN1 18000BTU

Model: MSMA1-18CRN1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.700.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều MSAB1-24CRN1 24000BTU

Model: MSAB1-24CRN1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 9000BTU NIS-C09R2H08

Model: NIS-C09R2H08

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.200.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 12000BTU NIS-C12R2H08

Model: NIS-C12R2H08

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 18.000BTU NIS-C18R2H08

Model: NIS-C18R2H08

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.000.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 24.000BTU NIS-C24R2H10

Model: NIS-C24R2H10

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.000.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 9000BTU NIS-A09R2T01

Model: NIS-A09R2T01

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 12000BTU NIS-A12R2T01

Model: NIS-A12R2T01

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 18000BTU NIS-A18R2T01

Model: NIS-A18R2T01

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 24000BTU NIS-A24R2T01

Model: NIS-A24R2T01

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.800.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-092 9000BTU

Model: APS/APO-092

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-120 12000BTU

Model: APS/APO-120

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.800.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-180 18000BTU

Model: APS/APO-180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.800.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-240 24000BTU

Model: APS/APO-240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H092 9000BTU

Model: APS/APO-H092

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H120 12000BTU

Model: APS/APO-H120

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H180 18000BTU

Model: APS/APO-H180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H240 24000BTU

Model: APS/APO-H240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 9000BTU FTHF25VAVMV

Model: FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.700.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 12000BTU FTHF35VAVMV

Model: FTHF35VAVMV/RHF35VAVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 13.000.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 18000BTU FTHF50VVMV

Model: FTHF50RVMV/RHF50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 24000BTU FTHF71VVMV

Model: FTHF71VVMV/RHF71VVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.700.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18.000BTU FTKA50UAVMV

Model: FTKA50UAVMV/RKA50UVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 21000BTU FTKA60UAVMV

Model: FTKA60UAVMV/RKA60UVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 21.400.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC25UAVMV 9000BTU

Model: FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC35UAVMV 12000BTU

Model: FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC50UVMV 18000BTU

Model: FTKC50UVMV/RKC50UVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.000.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC71UVMV 24000BTU

Model: FTKC71UVMV/RKC71UVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 28.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin FTKM25SVMV 9000BTU

Model:  FTKM25SVMV/RKM25SVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.600.000 VNĐ

Điều hòa Daikin FTKM35SVMV 12000BTU

Model: FTKM35SVMV/RKM35SVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 16.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin FTKM50SVMV 18000BTU

Model: FTKM50SVMV/RKM50SVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin FTKM71SVMV 24000BTU

Model: FTKM71SVMV/RKM71SVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 38.200.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều 18000BTU HC-18IA32

Model: HC-18IA32

Công suất: 90000BTU

Giá bán: 11.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều 24000BTU HC-24IA32

Model: HC-24IA32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều 9000BTU GH-09IS33

Model: GH-09IS33

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.100.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều 12000BTU GH-12IS33

Model: GH-12IS33

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.100.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều 18000BTU GH-18IS33

Model: GH-18IS33

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.700.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều 24000BTU GH-24IS33

Model: GH-24IS33

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.100.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG09JLTB-V 9000 BTU

Model: ASGG09JLTB-V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.200.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG12JLTB-V 12000 BTU

Model: ASGG12JLTB-V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.200.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGA18JCC 18000 BTU

Model: ASGA18JCC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.900.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGA24JCC 24000 BTU

Model: ASGA24JCC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.400.000 VNĐ

Điều hòa General 2 chiều inverter ASGG09LLTB-V 9000 BTU

Model: ASGG09LLTB-V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.200.000 VNĐ

Điều hòa General 2 chiều inverter ASGG12LLTA-V 12000 BTU

Model: ASGG12LLTA-V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.200.000 VNĐ

Điều hòa General 2 chiều inverter ASHA18LEC 18000 BTU

Model: ASHA18LEC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.100.000 VNĐ

Điều hòa General 2 chiều inverter ASHA24LFC 24000 BTU

Model: ASHA24LFC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-092DC 9000BTU

Model: APS/APO-092DC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.100.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-120DC 12000BTU

Model: APS/APO-120DC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-180DC 18000BTU

Model: APS/APO-180DC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-240DC 24000BTU

Model: APS/APO-240DC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H092DC 9000BTU

Model: APS/APO-H092DC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.800.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H120DC 12000BTU

Model: APS/APO-H120DC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.400.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H180DC 18000BTU

Model: APS/APO-H180DC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H240DC 24000BTU

Model: APS/APO-H240DC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U18VKH 18000BTU

Model: CU/CS-U18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.100.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U24VKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-U24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.750.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z9VKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-Z9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.000.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z12VKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-Z12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.700.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z18VKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-Z18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z24VKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-Z24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều 9000BTU SH-09FS32

Model: SH-09FS32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều 12000BTU SH-12FS32

Model: SH-12FS32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều 18000BTU SH-18FS32

Model: SH-18FS32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều 24000BTU SH-24FS32

Model: SH-24FS32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Sharp inverter 1 chiều 9000BTU AH-X9XEW

Model: AH-X9XEW

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Sharp inverter 1 chiều 12000BTU AH-X12XEW

Model: AH-X12XEW

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.100.000 VNĐ

Điều hòa Sharp inverter 1 chiều 18000BTU AH-X18XEW

Model: AH-X18XEW

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.300.000 VNĐ

Điều hòa Sharp inverter 1 chiều 24000BTU AH-X24XEW

Model: AH-X24XEW

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 14.900.000 VNĐ

Điều hòa Samsung 1 chiều inverter AR09TYHQASINSV 9000BTU

Model: AR09TYHQASINSV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Điều hòa Samsung 1 chiều inverter AR12TYHQASINSV 12000BTU

Model: AR12TYHQASINSV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.300.000 VNĐ

Điều hòa Samsung 1 chiều inverter AR18TYHQASINSV 18000BTU

Model: AR18TYHQASINSV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.300.000 VNĐ

Điều hòa Samsung 1 chiều inverter AR24TYHYCWKNSV 24000BTU

Model: AR24KCFSSURNSV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV25QVMV 9000BTU

Model: FTXV25QVMV/RXV25QVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 12.600.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV35QVMV 12000BTU

Model: FTXV35QVMV/RXV35QVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV50QVMV 18000BTU

Model: FTXV50QVMV/RXV50QVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV71QVMV 240000BTU

Model: FTXV71QVMV/RXV71QVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 36.000.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9000BTU V10ENW1

Model: V10ENW1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12000BTU V13ENS1

Model: V13ENS1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.500.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18000BTU V18ENF1

Model: V18ENF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.100.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24000BTU V24ENF1

Model: V24ENF1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.400.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 9000BTU B10END1

Model: B10END1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.800.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 12000BTU B13END1

Model: B13END1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.850.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18000BTU B18END1

Model: B18END1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.600.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 24000BTU B24END1

Model: B24END1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ9WKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-YZ9WKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ12WKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-YZ12WKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ18UKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-YZ18UKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL25VA 2 chiều Inverter 9000BTU

Model: MSZ-HL25VA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL35VA 2 chiều Inverter 12000BTU

Model: MSZ-HL35VA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Mitsibishi 1 chiều MSY-JP25VF inverter 9000BTU

Model: MSY-JP25VF

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.900.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP35VF inverter 12000BTU

Model: MSY-JP35VF

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.300.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP50VF inverter 18000BTU

Model: MSY-JP50VF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.200.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP25VF 9000BTU

Model: MS-HP25VF

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP35VF 12000BTU

Model: MS-HP35VF

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1chiều MS-HP50VF 18000BTU

Model: MS-HP50VF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP60VF 24000BTU

Model: MS-HM60VA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL50VA 2 chiều Inverter 18000BTU

Model: MSZ-HL50VA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.900.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP60VF inverter 24000BTU

Model: MSY-JP60VF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 25ZMP-S5 9000BTU

Model: SRK/SRC25ZMP-S5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 35ZMP-S5 12000BTU

Model: SRK/SRC35ZMP-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC45ZMP-S5 18000BTU

Model: SRK/SRC45ZMP-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.800.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 9000BTU SRK/SRC10YXP-W5

Model: SRK/SRC10YXP-W5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.050.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 12000BTU SRK/SRC13YXP-W5

Model: SRK/SRC13YXP-W5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.100.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000BTU SRK/SRC18YW-W5

Model: SRK/SRC18YW-W5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.650.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000BTU SRK/SRC 24CS-S5

Model: SRK/SRC24YW-W5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000BTU SRK/SRC18CS-S5

Model: SRK/SRC09CMP-5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.000.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000BTU SRK/SRC24CS-S5

Model: SRK/SRC24CS-S5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.250.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter SRK/SRC10YN-S5 9000BTU

Model: SRK/SRC10YN-S5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.300.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter SRK/SRC13YN-S5 12000BTU

Model: SRK/SRC13YN-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 18000BTU

Model: SRK/SRC18YN-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 2 chiều 10000BTU

Model: 38/42HUR010

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 2 chiều 12000BTU

Model: 38/24HUR012

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 2 chiều 24000BTU

Model: 38/42 HUR024

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 10000BTU

Model: 38/42CVUR010

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 13000BTU

Model: 38/42CVUR013

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 18000BTU

Model: 38/42CVUR018

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.800.000 VNĐ

Điều hòa Carrier 1 chiều 10.000BTU 38/42CER 010

Model: 38/42CER 010

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

Điều hòa Carrier 1 chiều 12.000BTU 42/38CER 013

Model: 42/38CER 013

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.200.000 VNĐ

Điều hòa Carrier 1 chiều 18000BTU 42/38CER 018

Model: 42/38CER 018

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Carrier 1 chiều 24000BTU 42/38CER 024

Model: 42/38CER 024

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.800.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều 9000BTU GWH09IB-K3N9B2I

Model: GWH09IB-K3N9B2I

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều 12000BTU GWH12IC-K3N9B2J

Model: GWH12IC-K3N9B2J

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.150.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều 18000BTU GWH18ID-K3N9B2J

Model: GWH18ID-K3N9B2J

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.450.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều 24000BTU GWH24IE-K3N9B2D

Model: GWH24IE-K3N9B2D

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.200.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều 9000BTU GWC09KB-K6N0C4

Model: GWC09IB-K3N9B2I

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.350.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều 12000BTU GWC12KC-K6N0C4

Model: GWC12IC-K3N9B2J

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.900.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều 18000BTU GWC18KD-K6N0C4

Model: GWC18ID-K3N9B2G

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.200.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều 24.000BTU GWC24KE-K6N0C4

Model: GWC24IE-E3N9B2A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.950.000 VNĐ

Điều hoà Fujitsu 2 chiều inverter ASAG09LLTB-V 9.000BTU

Model: ASAG09LLTB-V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.200.000 VNĐ

Điều hoà Fujitsu 2 chiều inverter ASYG12LLTA 12.000BTU

Model: ASYG12LLTA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.200.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA09BMTA-A 9.000BTU

Model: ASAA09BMTA-A

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.100.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA12BMTA-A 12.000BTU

Model: ASAA12BMTA-A

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA18FMTA-A 18.000BTU

Model: ASAA18FMTA-A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.200.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA24FMTA-A 24.000BTU

Model: ASAA24FMTA-A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.000.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu 2 chiều inverter ASYA18LECZ 18.000BTU

Model: ASYA18LECZ

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.200.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu 2 chiều inverter ASYA24LFCZ 24.000BTU

Model: ASYA24LFCZ

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.200.000 VNĐ

sản phẩm mới

Model:

Công suất:

Giá bán: 53.252.352.352 VNĐ