Điều hòa Carrier

Điều hòa 1 chiều carrier

Điều hòa Carrier 1 chiều 10.000BTU 38/42CER 010

Model: 38/42CER 010

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

Điều hòa Carrier 1 chiều 12.000BTU 42/38CER 013

Model: 42/38CER 013

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.200.000 VNĐ

Điều hòa Carrier 1 chiều 18000BTU 42/38CER 018

Model: 42/38CER 018

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Carrier 1 chiều 24000BTU 42/38CER 024

Model: 42/38CER 024

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.800.000 VNĐ

Điều hòa carrier 1 chiều inverter

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 10000BTU

Model: 38/42CVUR010

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 13000BTU

Model: 38/42CVUR013

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 18000BTU

Model: 38/42CVUR018

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.800.000 VNĐ

Điều hòa Carrier 2 chiều inverter

Điều hoà Carrier 2 chiều 10000BTU

Model: 38/42HUR010

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 2 chiều 12000BTU

Model: 38/24HUR012

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 2 chiều 24000BTU

Model: 38/42 HUR024

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ