Điều hòa Casper

1.Điều hoà Casper hàng máy cơ SC

Điều hòa Casper 1 chiều 9000BTU SC-09FS32

Model: SC-09FS32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 12000BTU SC-12FS32

Model: SC-12FS32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU SC-18FS32

Model: SC-18TL32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.200.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-24TL32 24000BTU

Model: SC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

2.Điều hòa Casper hàng máy cơ LC

Điều hòa Casper 1 chiều 9000BTU LC-09FS32

Model: LC-09FS32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 12000BTU LC-12FS32

Model: LC-12FS32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU LC-18TL32

Model: LC-18TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 24000BTU LC-24TL32

Model: LC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.300.000 VNĐ

3.Điều hòa Casper hàng máy cơ EC

Điều hòa Casper 2 chiều 9000BTU SH-09FS32

Model: SH-09FS32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều 12000BTU SH-12FS32

Model: SH-12FS32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều 18000BTU SH-18FS32

Model: SH-18FS32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều 24000BTU SH-24FS32

Model: SH-24FS32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

4.Điều hòa Casper hàng máy inverter

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU GC-09IS32

Model: GC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.750.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000BTU GC-12IS32

Model: GC-12IS32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.550.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU GC-18IS32

Model: GC-18IS32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU GC-24IS32

Model: GC-24IS32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.500.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000BTU HC-09IA32

Model: HC-09IA32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều 12000BTU HC-12IA32

Model: HC-12IA32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều 18000BTU HC-18IA32

Model: HC-18IA32

Công suất: 90000BTU

Giá bán: 11.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều 24000BTU HC-24IA32

Model: HC-24IA32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều 9000BTU GH-09IS33

Model: GH-09IS33

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.100.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều 12000BTU GH-12IS33

Model: GH-12IS33

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.100.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều 18000BTU GH-18IS33

Model: GH-18IS33

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.700.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều 24000BTU GH-24IS33

Model: GH-24IS33

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.100.000 VNĐ