Điều hòa Dairry

Điều hòa Dairry 1 chiều 9000BTU DR09-KC

Model: DR09-KC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.500.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 1 chiều 12000BTU DR12-KC

Model: DR12-KC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.700.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 1 chiều 18000BTU DR18-KC

Model: DR18-KC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.000.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 1 chiều 24000BTU DR24-KC

Model: DR24-KC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.500.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 2 chiều 9000BTU DR09-KH

Model: DR09-KH

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.300.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 2 chiều 12000BTU DR12-KH

Model: DR12-KH

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 2 chiều 18000BTU DR18-KH

Model: DR18-KH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.200.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 2 chiều 24000BTU DR24-KH

Model: DR24-KH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.200.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 1 chiều Inverter I-DR09KC 9000BTU

Model: I-DR09KC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 1 chiều Inverter I-DR12KC 12000BTU

Model: I-DR12KC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 1 chiều Inverter I-DR18KC 18000BTU

Model: I-DR18KC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 1 chiều Inverter I-DR24KC 24000BTU

Model: I-DR24KC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 2 chiều Inverter I-DR09KH 9000BTU

Model: I-DR09KH

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 2 chiều Inverter I-DR12KH 12000BTU

Model: I-DR12KH

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 2 chiều Inverter I-DR18KH 18000BTU

Model: I-DR18KH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 2 chiều Inverter I-DR24KH 24000BTU

Model: I-DR24KH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ