Điều hòa EcooL

Điều hòa EcooL 1 chiều 9000BTU ECL-1E09ST

Model: ECL-1E09ST

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 1 chiều 12000BTU ECL-1E12ST

Model: ECL-1E12ST

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.800.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 1 chiều 18000BTU ECL-1E18ST

Model: ECL-1E18ST

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.900.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 1 chiều 24000BTU ECL-1E24ST

Model: ECL-1E24ST

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 2 chiều 9000BTU ECL-2E09ST

Model: ECL-2E09ST

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 2 chiều 12000BTU ECL-2E12ST

Model: ECL-2E12ST

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 2 chiều 18000BTU ECL-2E18ST

Model: ECL-2E18ST

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.400.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 2 chiều 24000BTU ECL-2E24ST

Model: ECL-2E24ST

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.400.000 VNĐ