Điều hòa Funiki

1: Điều hòa Funiki treo tường ga R410

Điều hòa Funiki 1 chiều SC09MMC2 9000BTU

Model: SC09MMC2

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.150.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC12MMC2 12000BTU

Model: SC12MMC2

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.650.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC18MMC2 18000BTU

Model: SC18MMC2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.700.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC24MMC2 24000BTU

Model: SC24MMC2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.600.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH09MMC2 9000BTU

Model: SH09MMC2

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH12MMC2 12000BTU

Model: SH12MMC2

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH18MMC2 18000BTU

Model: SH18MMC2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH24MMC2 24000BTU

Model: SH24MMC2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

2: Điều hòa Funiki treo tường ga R32

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC09MMC 9.000BTU

Model: HSC09MMC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.150.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC12MMC 12.000BTU

Model: HSC12MMC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.650.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC18MMC 18.000BTU

Model: HSC18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.700.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC24MMC 24.000BTU

Model: HSC24MMC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.600.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều inverter 9000BTU HIC09MMC

Model: HIC09MMC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều inverter 12000BTU HIC12MMC

Model: HIC12MMC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.300.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều inverter 18000BTU HIC18MM

Model: HIC18MM

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.350.000 VNĐ