Điều hòa Gree

1.Điều hòa Gree 1 chiều

Điều hòa Gree 1 chiều 9000BTU GWC09KB-K6N0C4

Model: GWC09IB-K3N9B2I

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.350.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều 12000BTU GWC12KC-K6N0C4

Model: GWC12IC-K3N9B2J

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.900.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều 18000BTU GWC18KD-K6N0C4

Model: GWC18ID-K3N9B2G

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.200.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều 24.000BTU GWC24KE-K6N0C4

Model: GWC24IE-E3N9B2A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.950.000 VNĐ

2.Điều hòa Gree 2 chiều

Điều hòa Gree 2 chiều 9000BTU GWH09IB-K3N9B2I

Model: GWH09IB-K3N9B2I

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều 12000BTU GWH12IC-K3N9B2J

Model: GWH12IC-K3N9B2J

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.150.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều 18000BTU GWH18ID-K3N9B2J

Model: GWH18ID-K3N9B2J

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.450.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều 24000BTU GWH24IE-K3N9B2D

Model: GWH24IE-K3N9B2D

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.200.000 VNĐ

3.Điều hòa Gree 1 chiều inverter

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 9.000BTU GWC09PB-K3D0P4

Model: GWC09PB-K3D0P4

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 12.000BTU GWC12PB-K3D0P4

Model: GWC12PB-K3D0P4

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.900.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 18.000BTU GWC18PC-K3D0P4

Model: GWC18PC-K3D0P4

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.700.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 24.000BTU GWC24PD-K3D0P4

Model: GWC24PD-K3D0P4

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.900.000 VNĐ

4.Điều hòa Gree 2 chiều inverter

Điều hòa Gree 2 chiều inverter GWH09WA-K3D9B7L 9.000BTU

Model: GWH09WA-K3D9B7L

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.650.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều inverter GWH12WA-K3D9B7I 12.000BTU

Model: GWH12WA-K3D9B7I

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.950.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều inverter GWH18WC-K3D9B7N 18.000BTU

Model: GWH18WC-K3D9B7N

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.500.000 VNĐ