Điều hòa LG

1.Điều hòa LG 1 chiều inverter

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9000BTU V10ENW1

Model: V10ENW1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12000BTU V13ENS1

Model: V13ENS1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.500.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18000BTU V18ENF1

Model: V18ENF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.100.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24000BTU V24ENF1

Model: V24ENF1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.400.000 VNĐ

2.Điều hòa LG 2 chiều inverter

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 9000BTU B10END1

Model: B10END1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.800.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 12000BTU B13END1

Model: B13END1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.850.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18000BTU B18END1

Model: B18END1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.600.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 24000BTU B24END1

Model: B24END1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.900.000 VNĐ

3.Điều hòa LG 1 chiều inverter

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9000BTU V10ENW1

Model: V10ENW1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 13000BTU V13ENS1

Model: V13ENS1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18000BTU V18ENF1

Model: V18ENF1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24000BTU V24ENF1

Model: V24ENF1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.790.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều inverter 9000BTU V10API1

Model: V10API1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.900.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều inverter 12000BTU V13API1

Model: V13API1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.700.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều inverter 18000BTU V18API1

Model: V18API1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.300.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều inverter 24000BTU V24API1

Model: V24API1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.800.000 VNĐ