1.Điều hòa LG 1 chiều inverter

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9000BTU V10ENW1

Model: V10ENW1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12000BTU V13ENS1

Model: V13ENS1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.500.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18000BTU V18ENF1

Model: V18ENF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.100.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24000BTU V24ENF1

Model: V24ENF1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.400.000 VNĐ