Điều hòa Midea

Điều hòa Midea loại 1 chiều

Điều hòa Midea 1 chiều 9000BTU MSAFB-10CRN8

Model: MSAFB-10CRN8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.400.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều 12000BTU MSAFB-13CRN8

Model: MSAFB-13CRN8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều 18000BTU MSAFB-18CRN8

Model: MSAFB-18CRN8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều 24000BTU MSAFB-24CRN8

Model: MSAFB-24CRN8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA1-10CRN1 9000BTU

Model: MSMA1-10CRN1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.400.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA1-13CRN1 12000BTU

Model: MSMA1-13CRN1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA1-18CRN1 18000BTU

Model: MSMA1-18CRN1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.700.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều MSAB1-24CRN1 24000BTU

Model: MSAB1-24CRN1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

Điều hòa Midea loại 2 chiều

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-10HRN1 9000BTU

Model: MSMA1-10HRN1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.700.000 VNĐ

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-13HRN1 12000BTU

Model: MSMA1-13HRN1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.900.000 VNĐ

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-18HRN1 18000BTU

Model: MSMA1-18HRN1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.300.000 VNĐ

Điều hòa Midea 2 chiều MSAB1-24HRN1 24000BTU

Model: MSAB1-24HRN1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.500.000 VNĐ