Điều hòa Mitsubishi Electric

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP25VF 9000BTU

Model: MS-HP25VF

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP35VF 12000BTU

Model: MS-HP35VF

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1chiều MS-HP50VF 18000BTU

Model: MS-HP50VF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP60VF 24000BTU

Model: MS-HM60VA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều inverter

Điều hòa Mitsibishi 1 chiều MSY-JP25VF inverter 9000BTU

Model: MSY-JP25VF

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.900.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP35VF inverter 12000BTU

Model: MSY-JP35VF

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.300.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP50VF inverter 18000BTU

Model: MSY-JP50VF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.200.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP60VF inverter 24000BTU

Model: MSY-JP60VF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Electric 2 chiều inverter

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL25VA 2 chiều Inverter 9000BTU

Model: MSZ-HL25VA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL35VA 2 chiều Inverter 12000BTU

Model: MSZ-HL35VA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL50VA 2 chiều Inverter 18000BTU

Model: MSZ-HL50VA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.900.000 VNĐ