Điều hòa Nagakawa

2.Điều hòa Nagakawa - Malaysia

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09R1M05 9000BTU

Model: NS-C09R1M05

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12R1M05 12000BTU

Model: NS-C12R1M05

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18R1M05 18000BTU

Model: NS-C18R1M05

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24R1M05 24000BTU

Model: NS-C24R1M05

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-A09R1M05 9000BTU

Model: NS-A09R1M05

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-A12R1M05 12000BTU

Model: NS-A12R1M05

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.300.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-A18R1M05 18000BTU

Model: NS-A18R1M05

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-A24R1M05 24000BTU

Model: NS-A24R1M05

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.900.000 VNĐ

3 Điều hòa Nagakawa Inverter

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 9000BTU NIS-C09R2H08

Model: NIS-C09R2H08

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.200.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 12000BTU NIS-C12R2H08

Model: NIS-C12R2H08

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 18.000BTU NIS-C18R2H08

Model: NIS-C18R2H08

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.000.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 24.000BTU NIS-C24R2H10

Model: NIS-C24R2H10

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.000.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 9000BTU NIS-A09R2T01

Model: NIS-A09R2T01

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 12000BTU NIS-A12R2T01

Model: NIS-A12R2T01

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 18000BTU NIS-A18R2T01

Model: NIS-A18R2T01

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 24000BTU NIS-A24R2T01

Model: NIS-A24R2T01

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.800.000 VNĐ