Điều hòa Samsung

Điều hòa Samsung loại 1 chiều

Điều hòa Samsung 1 chiều inverter AR09TYHQASINSV 9000BTU

Model: AR09TYHQASINSV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Điều hòa Samsung 1 chiều inverter AR12TYHQASINSV 12000BTU

Model: AR12TYHQASINSV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.300.000 VNĐ

Điều hòa Samsung 1 chiều inverter AR18TYHQASINSV 18000BTU

Model: AR18TYHQASINSV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.300.000 VNĐ

Điều hòa Samsung 1 chiều inverter AR24TYHYCWKNSV 24000BTU

Model: AR24KCFSSURNSV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.500.000 VNĐ