Điều hòa Sumikura

Điều hòa Sumikura ga R410

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-092 9000BTU

Model: APS/APO-092

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-120 12000BTU

Model: APS/APO-120

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.800.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-180 18000BTU

Model: APS/APO-180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.800.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-240 24000BTU

Model: APS/APO-240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H092 9000BTU

Model: APS/APO-H092

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H120 12000BTU

Model: APS/APO-H120

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H180 18000BTU

Model: APS/APO-H180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H240 24000BTU

Model: APS/APO-H240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.900.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura ga R410 inverter

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-092DC 9000BTU

Model: APS/APO-092DC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.100.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-120DC 12000BTU

Model: APS/APO-120DC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-180DC 18000BTU

Model: APS/APO-180DC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-240DC 24000BTU

Model: APS/APO-240DC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H092DC 9000BTU

Model: APS/APO-H092DC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.800.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H120DC 12000BTU

Model: APS/APO-H120DC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.400.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H180DC 18000BTU

Model: APS/APO-H180DC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H240DC 24000BTU

Model: APS/APO-H240DC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ