Điều hòa Mitsubishi Heavy

1.Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều tiêu chuẩn

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 9000BTU SRK/SRC09CTR-S5

Model: SRK/SRC09CTR-S5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 12000BTU SRK/SRC12CT-S5

Model: SRK/SRC12CT-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000BTU SRK/SRC18CS-S5

Model: SRK/SRC09CMP-5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.000.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000BTU SRK/SRC24CS-S5

Model: SRK/SRC24CS-S5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.250.000 VNĐ

2.Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter ga R32

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 9000BTU SRK/SRC10YXP-W5

Model: SRK/SRC10YXP-W5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.050.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 12000BTU SRK/SRC13YXP-W5

Model: SRK/SRC13YXP-W5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.100.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000BTU SRK/SRC18YW-W5

Model: SRK/SRC18YW-W5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.650.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000BTU SRK/SRC 24CS-S5

Model: SRK/SRC24YW-W5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 1 chiều tiêu chuẩn ga R410

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter SRK/SRC10YN-S5 9000BTU

Model: SRK/SRC10YN-S5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.300.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter SRK/SRC13YN-S5 12000BTU

Model: SRK/SRC13YN-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 18000BTU

Model: SRK/SRC18YN-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.800.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 2 chiều tiêu chuẩn ga R410

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 25ZMP-S5 9000BTU

Model: SRK/SRC25ZMP-S5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 35ZMP-S5 12000BTU

Model: SRK/SRC35ZMP-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC45ZMP-S5 18000BTU

Model: SRK/SRC45ZMP-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.800.000 VNĐ