ĐIỀU HÒA MULTI

Điều hòa multi Panasonic 2 chiều 27000BTU CU-4Z80WBH-8

Model: CU-4Z80WBH-8

Công suất: 28000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa multi Panasonic 2 chiều 34000BTU CU-5Z100WBH-8

Model: CU-5Z100WBH-8

Công suất: 34000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 9000BTU AMNQ09GSJB0

Model: AMNQ09GSJB0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 12000BTU AMNQ12GSJB0

Model: AMNQ12GSJB0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 18000BTU AMNQ18GSKB0

Model: AMNQ18GSKB0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 24000BTU AMNQ24GSKB0

Model: AMNQ24GSKB0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa multi Midea 9.000BTU MSAFBU-09HRD

Model: MSAFBU-09HRD

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 2.850.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 12.000BTU MSAFBU-12HRD

Model: MSAFBU-12HRD

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 3.000.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 18.000BTU MSAFCU-18HFR

Model: MSAFCU-18HFR

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 4.750.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 24.000BTU MSAFCU-24HFR

Model: MSAFCU-24HFR

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 7.000BTU MCA3I-07HRF

Model: MCA3I-07HRF

Công suất: 7000BTU

Giá bán: 5.950.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 9.000BTU MCA3I-09HRF

Model: MCA3I-09HRF

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.050.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 12.000BTU MCA3U-12HRF

Model: MCA3U-12HRF

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.750.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 18.000BTU MCA3U-18HRF

Model: MCA3U-18HRF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 7.900.000 VNĐ

Dàn lạnh nối ống gió điều hòa multi Midea 9.000BTU MTIU-09HWF

Model: MTIU-09HWF

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Dàn lạnh nối ống gió điều hòa multi Midea 12.000BTU MTIU-12HWF

Model: MTIU-12HWF

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.700.000 VNĐ

Dàn lạnh nối ống gió điều hòa multi Midea 18.000BTU MTIU-18HWF

Model: MTIU-18HWF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 7.100.000 VNĐ

Dàn lạnh nối ống gió điều hòa multi Midea 24.000BTU MTIU-24HWF

Model: MTIU-24HWF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 7.900.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 15.000BTU M2OF-14HFN1-Q

Model: M2OF-14HFN1-Q

Công suất: 14000BTU

Giá bán: 14.650.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 18.000BTU M2OF-18HFN1-Q

Model: M2OF-18HFN1-Q

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.450.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 21.000BTU M3OE-21HFN1-Q

Model: M3OE-21HFN1-Q

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 20.000.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 27.000BTU M3OE-27HFN1-Q

Model: M3OE-27HFN1-Q

Công suất: 27000BTU

Giá bán: 20.150.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 28.000BTU M4OE-28HFN1-Q

Model: M4OE-28HFN1-Q

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 23.550.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 36.000BTU M4OB-36HFN1-Q

Model: M4OB-36HFN1-Q

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.600.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 42.000BTU M5OE-42HFN1-Q

Model: M5OE-42HFN1-Q

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 31.100.000 VNĐ

Điều hòa multi 2 chiều Midea MQ4A-48HWAN1/MOUB-96HD1N1-R 26KW

Model: MQ4A-48HWAN1/MOUB-96HD1N1-R

Công suất: 96000BTU

Giá bán: 73.500.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi 2 chiều Nagakawa NMU-A21UB 21.000BTU

Model: NMU-A21UB

Công suất: 21000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi 2 chiều Nagakawa NMU-A28UB 28.000BTU

Model: NMU-A28UB

Công suất: 28000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi 2 chiều Nagakawa NMU-A36UB 36.000BTU

Model: NMU-A36UB

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi 2 chiều Nagakawa NMU-A42UB 42.000BTU

Model: NMU-A42UB

Công suất: 42000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 9.000BTU SRK25ZS-S

Model: SRK25ZS-S

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.400.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 12.000BTU SRK35ZS-S

Model: SRK35ZS-S

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 4.900.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 18.000BTU SRK50ZS-S

Model: SRK50ZS-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 24.000BTU SRK71ZR-S

Model: SRK71ZR-S

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 10.200.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần Multi Mitsubishi Heavy 9.000BTU FDTC25VF

Model: FDTC25VF

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần Multi Mitsubishi Heavy 12.000BTU FDTC35VF

Model: FDTC35VF

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.400.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần Multi Mitsubishi Heavy 18.000BTU FDTC50VF

Model: FDTC50VF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.700.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần Multi Mitsubishi Heavy 21.000BTU FDTC60VF

Model: FDTC60VF

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 9.000BTU SRR25ZM-S

Model: SRR25ZM-S

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.800.000 VNĐ

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 12.000BTU SRR35ZM-S

Model: SRR35ZM-S

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 18.000BTU SRR50ZM-S

Model: SRR50ZM-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 21.000BTU SRR60ZM-S

Model: SRR60ZM-S

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 10.800.000 VNĐ

Dàn lạnh treo tường điều hòa Fujitsu ASAG09LJCA 9000BTU

Model: ASAG09LJCA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Dàn lạnh treo tường điều hòa Fujitsu ASAG12LJCA 12000BTU

Model: ASAG12LJCA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Dàn lạnh treo tường điều hòa Fujitsu ASAG18LFCA 18000BTU

Model: ASAG18LFCA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Dàn lạnh treo tường điều hòa Fujitsu ASAG24LFCA 24000BTU

Model: ASAG24LFCA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 6.700.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Fujitsu âm trần cassette AUAG09LVLA 9000BTU

Model: AUAG09LVLA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Fujitsu âm trần cassette AUAG12LVLA 12000BTU

Model: AUAG12LVLA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Fujitsu âm trần cassette AUAG14LVLA 14000BTU

Model: AUAG14LVLA

Công suất: 14000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Fujitsu âm trần cassette AUAG18LVLA 18000BTU

Model: AUAG18LVLA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.900.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Fujitsu nối ống gió 9.000BTU ARAG09LLLA

Model: ARAG09LLLA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Fujitsu nối ống gió 12.000BTU ARAG12LLLA

Model: ARAG12LLLA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Fujitsu nối ống gió 18.000BTU ARAG18LLLA

Model: ARAG18LLLA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Fujitsu nối ống gió 24.000BTU ARAG24LLLA

Model: ARAG24LLLA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.700.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa Multi Fujitsu 24.000BTU 2 chiều AOAG24LAT3

Model: AOAG24LAT3

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.200.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa Multi Fujitsu 30.000BTU 2 chiều AOAG30LAT4

Model: AOAG30LAT4

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 29.000.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ09GSJA0 9.000BTU

Model: AMNQ09GSJA0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ12GSJA0 12.000BTU

Model: AMNQ12GSJA0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ18GSKA0 18.000BTU

Model: AMNQ18GSKA0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ24GSKA0 24.000BTU

Model: AMNQ24GSKA0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ09GL1A0 9.000BTU

Model: AMNQ09GL1A0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ12GL2A0 12.000BTU

Model: AMNQ12GL2A0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ18GL2A0 18.000BTU

Model: AMNQ18GL2A0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ24GL3A0 24.000BTU

Model: AMNQ24GL3A0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC09GTUA0 9.000BTU

Model: AMNC09GTUA0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC12GTUA0 12.000BTU

Model: AMNC12GTUA0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC18GTTA0 18.000BTU

Model: AMNC18GTTA0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC24GTTA0 24.000BTU

Model: AMNC24GTTA0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A2UQ18GFD0 18000btu

Model: A2UQ18GFD0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A3UQ24GFD0 24000btu

Model: A3UQ24GFD0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A3UQ30GFD0 30000btu

Model: A3UQ30GFD0

Công suất: 30000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A4UQ36GFD0 36000btu

Model: A4UQ36GFD0

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A5UQ48GFA1 48000BTU

Model: A5UQ48GFA1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GSJB0

Model: AMNW09GSJB0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GSJB0

Model: AMNW12GSJB0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GSKB0

Model: AMNW18GSKB0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GSKB0

Model: AMNW24GSKB0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GL1A2

Model: AMNW09GL1A2

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GL2A2

Model: AMNW12GL2A2

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GL2A2

Model: AMNW18GL2A2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GL3A2

Model: AMNW24GL3A2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW09GTUA0 9.000BTU

Model: AMNW09GTUA0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW12GTUA0 12.000BTU

Model: AMNW12GTUA0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW18GTTA0 18.000BTU

Model: AMNW18GTTA0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều A3UW18GFA2 18000btu

Model: A3UW18GFA2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều A4UW24GFA2 24000btu

Model: A4UW24GFA2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều A5UW30GFA2 30000btu

Model: A5UW30GFA2

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 28.700.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều 42000BTU A5UW42GFA1

Model: A5UW42GFA1

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 40.550.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều 48000BTU A5UW48GFA1

Model: A5UW48GFA1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều A5UW40GFA0 40000btu

Model: A5UW40GFA0

Công suất: 40000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM40ZM-S 14.000BTU

Model: SCM40ZM-S

Công suất: 14000BTU

Giá bán: 17.400.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM45ZS-S 16.000BTU

Model: SCM45ZS-S

Công suất: 16000BTU

Giá bán: 17.700.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM50ZS-S 18.000BTU

Model: SCM50ZS-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM60ZM-S 21.000BTU

Model: SCM60ZM-S

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 21.900.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM71ZM-S1 24.000BTU

Model: SCM71ZM-S1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.000.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM80ZM-S 28.000BTU

Model: SCM80ZM-S

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 26.500.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM100ZM-S 34.000BTU

Model: SCM100ZM-S

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 41.600.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM125ZM-S 42.000BTU

Model: SCM125ZM-S

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 48.400.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 9.000BTU CTKM25RVMV

Model: CTKM25RVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 3.800.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 12.000BTU CTKM35RVMV

Model: CTKM35RVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 18.000BTU CTKM50RVMV

Model: CTKM50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 21.000BTU CTKM60RVMV

Model: CTKM60RVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 8.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 24.000BTU CTKM71RVMV

Model: CTKM71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 8.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 9.000BTU CTXM25RVMV

Model: CTXM25RVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 12.000BTU CTXM35RVMV

Model: CTXM35RVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 18.000BTU CTXM50RVMV

Model: CTXM50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 21.000BTU CTXM60RVMV

Model: CTXM60RVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 9.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 24.000BTU CTXM71RVMV

Model: CTXM71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 9.500.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 9.000BTU CTXJ25RVMVW

Model: CTXJ25RVMVW

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 12.200.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 12.000BTU CTXJ35RVMVW

Model: CTXJ35RVMVW

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 13.800.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 18.000BTU CTXJ50RVMVW

Model: CTXJ50RVMVW

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.200.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 9000BTU FFA25RV1V

Model: FFA25RV1V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 12000BTU FFA35RV1V

Model: FFA35RV1V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 18000BTU FFA50RV1V

Model: FFA50RV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.900.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 21000BTU FFA60RV1V

Model: FFA60RV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 12.700.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió multi Daikin 9000BTU CDXM25RVMV

Model: CDXM25RVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Dàn lạnh multi ống gió Daikin 12000BTU CDXM35RVMV

Model: CDXM35RVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.800.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió multi Daikin 18000BTU CDXM50RVMV

Model: CDXM50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió multi Daikin 21000BTU CDXM60RVMV

Model: CDXM60RVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió multi Daikin 24000BTU CDXM71RVMV

Model: CDXM71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.000.000 VNĐ

Dàn lạnh Daikin ống gió multi 18.000BTU FMA50RVMV

Model: FMA50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.100.000 VNĐ

Dàn lạnh Daikin ống gió multi 21.000BTU FMA60RVMV

Model: FMA60RVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 11.900.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 24.000BTU FMA71RVMV

Model: FMA71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MXM52RVMV

Model: 3MXM52RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 25.300.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 24.000BTU 4MXM68RVMV

Model: 4MXM68RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.000.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 27.000BTU 4MXM80RVMV

Model: 4MXM80RVMV

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 36.000.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 34.000BTU 5MXM100RVMV

Model: 5MXM100RVMV

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 43.900.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MKM52RVMV

Model: 3MKM52RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 24.000BTU 4MKM68RVMV

Model: 4MKM68RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 28.400.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 28.000BTU 4MKM80RVMV

Model: 4MKM80RVMV

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 34.000BTU 5MKM100RVMV

Model: 5MKM100RVMV

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 40.400.000 VNĐ