Điều hòa Multi Fujitsu

Dàn lạnh treo tường điều hòa Fujitsu ASAG09LJCA 9000BTU

Model: ASAG09LJCA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Dàn lạnh treo tường điều hòa Fujitsu ASAG12LJCA 12000BTU

Model: ASAG12LJCA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Dàn lạnh treo tường điều hòa Fujitsu ASAG18LFCA 18000BTU

Model: ASAG18LFCA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Dàn lạnh treo tường điều hòa Fujitsu ASAG24LFCA 24000BTU

Model: ASAG24LFCA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 6.700.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Fujitsu âm trần cassette AUAG09LVLA 9000BTU

Model: AUAG09LVLA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Fujitsu âm trần cassette AUAG12LVLA 12000BTU

Model: AUAG12LVLA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Fujitsu âm trần cassette AUAG14LVLA 14000BTU

Model: AUAG14LVLA

Công suất: 14000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Fujitsu âm trần cassette AUAG18LVLA 18000BTU

Model: AUAG18LVLA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.900.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Fujitsu nối ống gió 9.000BTU ARAG09LLLA

Model: ARAG09LLLA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Fujitsu nối ống gió 12.000BTU ARAG12LLLA

Model: ARAG12LLLA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Fujitsu nối ống gió 18.000BTU ARAG18LLLA

Model: ARAG18LLLA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Fujitsu nối ống gió 24.000BTU ARAG24LLLA

Model: ARAG24LLLA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.700.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa Multi Fujitsu 24.000BTU 2 chiều AOAG24LAT3

Model: AOAG24LAT3

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.200.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa Multi Fujitsu 30.000BTU 2 chiều AOAG30LAT4

Model: AOAG30LAT4

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 29.000.000 VNĐ