Điều hòa Multi Midea

Điều hòa multi Midea 9.000BTU MSAFBU-09HRD

Model: MSAFBU-09HRD

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 2.850.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 12.000BTU MSAFBU-12HRD

Model: MSAFBU-12HRD

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 3.000.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 18.000BTU MSAFCU-18HFR

Model: MSAFCU-18HFR

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 4.750.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 24.000BTU MSAFCU-24HFR

Model: MSAFCU-24HFR

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 7.000BTU MCA3I-07HRF

Model: MCA3I-07HRF

Công suất: 7000BTU

Giá bán: 5.950.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 9.000BTU MCA3I-09HRF

Model: MCA3I-09HRF

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.050.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 12.000BTU MCA3U-12HRF

Model: MCA3U-12HRF

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.750.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 18.000BTU MCA3U-18HRF

Model: MCA3U-18HRF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 7.900.000 VNĐ

Dàn lạnh nối ống gió điều hòa multi Midea 9.000BTU MTIU-09HWF

Model: MTIU-09HWF

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Dàn lạnh nối ống gió điều hòa multi Midea 12.000BTU MTIU-12HWF

Model: MTIU-12HWF

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.700.000 VNĐ

Dàn lạnh nối ống gió điều hòa multi Midea 18.000BTU MTIU-18HWF

Model: MTIU-18HWF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 7.100.000 VNĐ

Dàn lạnh nối ống gió điều hòa multi Midea 24.000BTU MTIU-24HWF

Model: MTIU-24HWF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 7.900.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 15.000BTU M2OF-14HFN1-Q

Model: M2OF-14HFN1-Q

Công suất: 14000BTU

Giá bán: 14.650.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 18.000BTU M2OF-18HFN1-Q

Model: M2OF-18HFN1-Q

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.450.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 21.000BTU M3OE-21HFN1-Q

Model: M3OE-21HFN1-Q

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 20.000.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 27.000BTU M3OE-27HFN1-Q

Model: M3OE-27HFN1-Q

Công suất: 27000BTU

Giá bán: 20.150.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 28.000BTU M4OE-28HFN1-Q

Model: M4OE-28HFN1-Q

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 23.550.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 36.000BTU M4OB-36HFN1-Q

Model: M4OB-36HFN1-Q

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.600.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 42.000BTU M5OE-42HFN1-Q

Model: M5OE-42HFN1-Q

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 31.100.000 VNĐ

Điều hòa multi 2 chiều Midea MQ4A-48HWAN1/MOUB-96HD1N1-R 26KW

Model: MQ4A-48HWAN1/MOUB-96HD1N1-R

Công suất: 96000BTU

Giá bán: 73.500.000 VNĐ