Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy

Dàn lạnh điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 9.000BTU SRK25ZS-S

Model: SRK25ZS-S

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.400.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 12.000BTU SRK35ZS-S

Model: SRK35ZS-S

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 4.900.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 18.000BTU SRK50ZS-S

Model: SRK50ZS-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 24.000BTU SRK71ZR-S

Model: SRK71ZR-S

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 10.200.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần Multi Mitsubishi Heavy 9.000BTU FDTC25VF

Model: FDTC25VF

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần Multi Mitsubishi Heavy 12.000BTU FDTC35VF

Model: FDTC35VF

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.400.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần Multi Mitsubishi Heavy 18.000BTU FDTC50VF

Model: FDTC50VF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.700.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần Multi Mitsubishi Heavy 21.000BTU FDTC60VF

Model: FDTC60VF

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 9.000BTU SRR25ZM-S

Model: SRR25ZM-S

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.800.000 VNĐ

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 12.000BTU SRR35ZM-S

Model: SRR35ZM-S

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 18.000BTU SRR50ZM-S

Model: SRR50ZM-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 21.000BTU SRR60ZM-S

Model: SRR60ZM-S

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 10.800.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM40ZM-S 14.000BTU

Model: SCM40ZM-S

Công suất: 14000BTU

Giá bán: 17.400.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM45ZS-S 16.000BTU

Model: SCM45ZS-S

Công suất: 16000BTU

Giá bán: 17.700.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM50ZS-S 18.000BTU

Model: SCM50ZS-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM60ZM-S 21.000BTU

Model: SCM60ZM-S

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 21.900.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM71ZM-S1 24.000BTU

Model: SCM71ZM-S1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.000.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM80ZM-S 28.000BTU

Model: SCM80ZM-S

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 26.500.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM100ZM-S 34.000BTU

Model: SCM100ZM-S

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 41.600.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM125ZM-S 42.000BTU

Model: SCM125ZM-S

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 48.400.000 VNĐ