ĐIỀU HÒA NỐI ỐNG GIÓ

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 80000BTU FDN80HV1/RN80HY19

Model: FDN80HV1/RN80HY19

Công suất: 80000BTU

Giá bán: 67.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 100000BTU FDN100HV1/RCN100HY19

Model: FDN100HV1/RCN100HY19

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 72.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 125000BTU FDN125HY1/RCN125HY19

Model: FDN125HY1/RCN125HY19

Công suất: 125000BTU

Giá bán: 97.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 200000BTU 2FDN200HY1/RCN100HY19+RCN100HY

Model: 2FDN200HY1/RCN100HY19+RCN100HY

Công suất: 200000BTU

Giá bán: 136.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 150000BTU FDN150HY1/RCN150HY19

Model: FDN150HY1/RCN150HY19

Công suất: 150000BTU

Giá bán: 123.500.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 15000BTU FBFC40DVM9/RZFC40DVM

Model: FBFC40DVM9/RZFC40DVM

Công suất: 15000BTU

Giá bán: 17.400.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 18000BTU FBFC50DVM9/RZFC50DVM

Model: FBFC50DVM9/RZFC50DVM

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.700.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 21000BTU FBFC60DVM9/RZFC60DVM

Model: FBFC60DVM9/RZFC60DVM

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 25.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 18000BTU FBA50BVMA9/RZA50DV2V

Model: FBA50BVMA9/RZA50DV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 28.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 21000BTU FBA60BVMA9/RZA60DV2V

Model: FBA60BVMA9/RZA60DV2V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 35.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 24000BTU FBA71BVMA9/RZA71DV1

Model: FBA71BVMA9/RZA71DV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 34000BTU FBA100BVMA9/RZA100DV1

Model: FBA100BVMA9/RZA100DV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 43.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 34000BTU FBA100BVMA9/RZA100DY1

Model: FBA100BVMA9/RZA100DY1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 46.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 45000BTU FBA125BVMA9/RZA125DV1

Model: FBA125BVMA9/RZA125DV1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 47.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 45000BTU FBA125BVMA9/RZA125DY1

Model: FBA125BVMA9/RZA125DY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 50.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 50000BTU FBA140BVMA9/RZA140DV1

Model: FBA140BVMA9/RZA140DV1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 51.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 50000BTU FBA140BVMA9/RZA140DY1

Model: FBA140BVMA9/RZA140DY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 54.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 9.000BTU ACS/APO-092

Model: ACS/APO-092

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 12.000BTU ACS/APO-120

Model: ACS/APO-120

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 13.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 18.000BTU ACS/APO-180

Model: ACS/APO-180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 24.000BTU ACS/APO-240

Model: ACS/APO-240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 28.000BTU ACS/APO-280

Model: ACS/APO-280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 25.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 36.000BTU ACS/APO-360

Model: ACS/APO-360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 50.000BTU ACS/APO-500

Model: ACS/APO-500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 35.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 60.000BTU ACS/APO-600

Model: ACS/APO-600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 39.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 9.000BTU ACS/APO-H092

Model: ACS/APO-H092

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 12.000BTU ACS/APO-H120

Model: ACS/APO-H120

Công suất: BTU

Giá bán: 14.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 18.000BTU ACS/APO-H180

Model: ACS/APO-H180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 24.000BTU ACS/APO-H240

Model: ACS/APO-H240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 27.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 28.000BTU ACS/APO-H280

Model: ACS/APO-H280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 29.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 36.000BTU ACS/APO-H360

Model: ACS/APO-H360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 33.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 50.000BTU ACS/APO-H500

Model: ACS/APO-H500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 39.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 60.000BTU ACS/APO-H600

Model: ACS/APO-H600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 41.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 12.000BTU MTB-12CR

Model: MTB-12CR

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 18.000BTU MTB-18CR

Model: MTB-18CR

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 28.000BTU MTB-28CR

Model: MTB-28CR

Công suất: 28000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 36.000BTU MTB-36CR

Model: MTB-36CR

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 50.000BTU MTB-50CR

Model: MTB-50CR

Công suất: 50000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 60.000BTU MTB-60CR

Model: MTB-60CR

Công suất: 60000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 12.000BTU MTB-12HR

Model: MTB-12HR

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 18.000BTU MTB-18HRN1

Model: MTB-18HRN1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 28.000BTU MTB-28HRN1

Model: MTB-28HRN1

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 36.000BTU MTB-36HRN1-R

Model: MTB-36HRN1-R

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 23.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 50.000BTU MTB-50HRN1

Model: MTB-50HRN1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 27.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 60.000BTU MTB-60HRN1

Model: MTB-60HRN1

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 30.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió LG inverter 9.000BTU ABNQ09GL1A2

Model: ABNQ09GL1A2

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 15.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió LG inverter 12.000BTU ABNQ12GL2A2

Model: ABNQ12GL2A2

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 17.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió LG inverter 18.000BTU ABNQ18GL2A2

Model: ABNQ18GL2A2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió LG inverter 24.000BTU ABNQ24GL3A2

Model: ABNQ24GL3A2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 26.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Casper 18.000BTU DC-18TL22

Model: DC-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Casper 28.000BTU DC-28TL22

Model: DC-28TL22

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Casper 36.000BTU DC-36TL22

Model: DC-36TL22

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 26.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Casper 50.000BTU DC-50TL22

Model: DC-50TL22

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 22000BTU S-22PF1H5/U-22PV1H5

Model: S-22PF1H5/U-22PV1H5

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 28000BTU S-28PF1H5/U-28PV1H5

Model: S-28PF1H5/U-28PV1H5

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 27.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 35000BTU S-35PF1H5/U-35PV1H8

Model: S-35PF1H5/U-35PV1H8

Công suất: 35000BTU

Giá bán: 30.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 45000BTU S-45PF1H5/U-45PV1H8

Model: S-45PF1H5/U-45PV1H8

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 31.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 55000BTU S-55PF1H5/U-55PV1H8

Model: S-55PF1H5/U-55PV1H8

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 37.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 18000BTU S-18PF2H5-8/U-18PS2H5-8

Model: S-18PF2H5-8/U-18PS2H5-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 21000BTU S-21PF2H5-8/U-21PS2H5-8

Model: S-21PF2H5-8/U-21PS2H5-8

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 28.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 24000BTU S-24PF2H5-8/U-24PS2H5-8

Model: S-24PF2H5-8/U-24PS2H5-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 29.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 30000BTU S-30PF2H5-8/U-30PS2H5-8

Model: S-30PF2H5-8/U-30PS2H5-8

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 32.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 34000BTU S-34PF2H5-8/U-34PS2H5-8

Model: S-34PF2H5-8/U-34PS2H5-8

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 35.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 43000BTU S-43PF2H5-8/U-43PS2H5-8

Model: S-43PF2H5-8/U-43PS2H5-8

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 38.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 48000BTU S-48PF2H5-8/U-48PS2H5-8

Model: S-48PF2H5-8/U-48PS2H5-8

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 42.000.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 24000BTU FBFC71DVM9/RZFC71DVM

Model: FBFC71DVM9/RZFC71DVM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.600.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 24000BTU FBFC71DVM9/RZFC71DY1

Model: FBFC71DVM9/RZFC71DY1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.600.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 30000BTU FBFC85DVM9/RZFC85DVM

Model: FBFC85DVM9/RZFC85DVM

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 30000BTU FBFC85DVM9/RZFC85DY1

Model: FBFC85DVM9/RZFC85DY1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DVM

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DY1

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DY1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 45000BTU FBFC125DVM9/RZFC125DY1

Model: FBFC125DVM9/RZFC125DY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 39.000.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 48000BTU FBFC140DVM9/RZFC140DY1

Model: FBFC140DVM9/RZFC140DY1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 42.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FBA50BVMA9/RZF50CV2V

Model: FBA50BVMA9/RZF50CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 25.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 18.000BTU ARAG18LLLBZ

Model: ARAG18LLLBZ

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 24.000BTU ARAG24LMLAZ

Model: ARAG24LMLAZ

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 29.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 30.000BTU ARAG30LMLAZ

Model: ARAG30LMLAZ

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 33.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 36.000BTU ARAG36LMLAZ

Model: ARAG36LMLAZ

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 35.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 18.000BTU FDUM50CR-S5

Model: FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 24.000BTU FDUM71CR-S5

Model: FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 34.000BTU FDUM100CR-S5

Model: FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 45.000BTU FDUM125CR-S5

Model: FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 36.200.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 18000BTU FDUM50VF

Model: FDUM50VF/SRC50ZMX-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 29.200.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 24000BTU FDUM71VF1

Model: FDUM71VF1/FDC71VNP

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 32.800.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 24000BTU FDUM71VF1

Model: FDUM71VF1/FDC71VNX

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 39.100.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 36000BTU FDUM100VF2

Model: FDUM100VF1/FDC100VNP

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 46.600.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 36000BTU FDUM100VF2

Model: FDUM100VF1/FDC100VN

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 54.200.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 45000BTU FDUM125VF

Model: FDUM125VF/FDC125VN

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 57.400.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 48000BTU FDUM140VF

Model: FDUM140VF/FDC140VN

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 59.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 18.000BTU ARY18UUALZ

Model: ARY18UUALZ

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 25.000BTU ARY25UUANY

Model: ARY25UUANY

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 30.000BTU ARY30UUANZ

Model: ARY30UUANZ

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 26.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 36.000BTU ARY36UUANZ

Model: ARY36UUANZ

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 29.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 45.000BTU ARY45UUANZ

Model: ARY45UUANZ

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 34.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG18ALCH loại 1 chiều 18.000BTU

Model: ARG18ALCH/AOGA18ADTH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG25ALC loại 1 chiều 25.000BTU

Model: ARG25ALC/AOG25ANBL

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG30ALC loại 1 chiều 30.000BTU

Model: ARG30ALC/AOG30AMBH

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 27.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG36ALD3 loại 1 chiều 36.000BTU

Model: ARG36ALD3/AOG36APA3L

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG45ALC3 loại 1 chiều 45.000BTU

Model: ARG45ALC3/AOG45APA3L

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 34.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG60AUAK loại 1 chiều 60.000BTU

Model: ARG60AUAK/AOG60APBGT

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 45.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG90ELC3 loại 1 chiều 90.000BTU

Model: ARG90ELC3/AOG90EPD3L

Công suất: 90000BTU

Giá bán: 102.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG25RLC 25.000BTU

Model: ARG25RLC/AOG25RNBL

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 28.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG30RLC 30.000BTU

Model: ARG30RLC/AOG30RMBL

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG36RLC3 36.000BTU

Model: ARG36RLC3/AOG36RPA3L

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 35.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG45RLC3 45.000BTU

Model: ARG45RLC3/ AOG45RPA3L

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 38.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG60RUAK 60.000BTU

Model: ARG60RUAK/ AOG60RPAGT

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 50.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG90TLC3 90.000BTU

Model: ARG90TLC3/AOG90TOC3L

Công suất: 90000BTU

Giá bán: 118.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG12LLLB-A A inverter 12.000BTU

Model: ARGG12LLLB-A/ AOGG12LBLA-A

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 22.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG18LLLB-A inverter 18.000BTU

Model: ARGG18LLLB-A/AOGG18LBLA-A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 25.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG24LMTA inverter 24.000BTU

Model: ARGG24LMTA/ AOGG24LALA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 32.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG30LMLA-A inverter 30.000BTU

Model: ARGG30LMLA-A/ AOGG30LBTA-A

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 37.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG36LMLA-A inverter 36.000BTU

Model: ARGG36LMLA-A/ AOGG36LBTA-A

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 39.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARGG45LMLA-A inverter 45.000BTU

Model: ARGG45LMLA-A/ AOGG45LBTA-A

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 49.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều 24000BTU FBA71BVMA/RZA71BV2V

Model: FBA71BVMA/RZA71BV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều 34000BTU FBA100BVMA/RZA100BV2V

Model: FBA100BVMA/RZA100BV2V

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 42.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ50EVE 18.000BTU 1 pha

Model: FBQ50EVE/RZQS50AV1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ60EVE 21.000BTU 1 pha

Model: FBQ60EVE/RZQS60AV1

Công suất: 21000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ71EVE 24.000BTU 1 pha

Model: FBQ71EVE/RZQ71LV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU 1 pha

Model: FBQ100EVE/RZQ100LV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU 3 pha

Model: FBQ100EVE/RZQ100HAY4A

Công suất: 34000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ125EVE 43.000BTU 1 pha

Model: FBQ125EVE/RZQ125LV1

Công suất: 43000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ125EVE 43.000BTU 3 pha

Model: FBQ125EVE/RZQ125HAY4A

Công suất: 43000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU 1 pha

Model: FBQ140EVE/RZQ140LV1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU 3 pha

Model: FBQ140EVE/RZQ140HAY4A

Công suất: 500000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ71EVE 24.000BTU

Model: FBQ71EVE/RQ71MV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU

Model: FBQ100EVE/RQ100MV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ125EVE 45.000BTU

Model: FBQ125EVE/RQ125MY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU

Model: FBQ140EVE/RQ140MY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ09MV1 9.000BTU

Model: FDBNQ09MV1/RNQ09MV1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ13MV1 13.000BTU

Model: FDBNQ13MV1/RNQ13MV1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ18MV1 18.000BTU

Model: FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ21MV1 21.000BTU

Model: FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ24MV1 24.000BTU

Model: FDBNQ24MV1/RNQ24MV1V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ26MV1 26.000BTU

Model: FDBNQ26MV1/RNQ26MV1

Công suất: 26000BTU

Giá bán: 25.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ30MV1 30.000BTU

Model: FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 28.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ36MV1 36.000BTU

Model: FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ42MV1 42.000BTU

Model: FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 35.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ48MV1 48.000BTU

Model: FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 38.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 21000BTU FBA60BVMA9/RZF60CV2V

Model: FBA60BVMA9/RZF60CV2V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 24000BTU FBA71BVMA9/RZF71CV2V

Model: FBA71BVMA9/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 33.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 24000BTU FBA71BVMA9/RZF71CYM

Model: FBA71BVMA9/RZF71CYM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 34.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 34000BTU FBA100BVMA9/RZF100CVM

Model: FBA100BVMA9/RZF100CVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 39.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 34000BTU FBA100BVMA9/RZF100CYM

Model: FBA100BVMA9/RZF100CYM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 41.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 45000BTU FBA125BVMA9/RZF125CVM

Model: FBA125BVMA9/RZF125CVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 42.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 45000BTU FBA125BVMA9/RZF125CYM

Model: FBA125BVMA9/RZF125CYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 45.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 48000BTU FBA140BVMA9/RZF140CVM

Model: FBA140BVMA9/RZF140CVM

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 46.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 48000BTU FBA140BVMA9/RZF140CYM

Model: FBA140BVMA9/RZF140CYM

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 49.500.000 VNĐ