Điều hòa nối ống gió Casper

Điều hòa nối ống gió Casper 18.000BTU DC-18TL22

Model: DC-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Casper 28.000BTU DC-28TL22

Model: DC-28TL22

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Casper 36.000BTU DC-36TL22

Model: DC-36TL22

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 26.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Casper 50.000BTU DC-50TL22

Model: DC-50TL22

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ