Điều hòa nối ống gió Daikin

Điều hòa nối ống Daikin 1 chiều hàng thường

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ09MV1 9.000BTU

Model: FDBNQ09MV1/RNQ09MV1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ13MV1 13.000BTU

Model: FDBNQ13MV1/RNQ13MV1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ18MV1 18.000BTU

Model: FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ21MV1 21.000BTU

Model: FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ24MV1 24.000BTU

Model: FDBNQ24MV1/RNQ24MV1V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ26MV1 26.000BTU

Model: FDBNQ26MV1/RNQ26MV1

Công suất: 26000BTU

Giá bán: 25.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ30MV1 30.000BTU

Model: FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 28.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ36MV1 36.000BTU

Model: FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ42MV1 42.000BTU

Model: FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 35.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ48MV1 48.000BTU

Model: FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 38.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống Daikin 1 chiều inverter

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 15000BTU FBFC40DVM9/RZFC40DVM

Model: FBFC40DVM9/RZFC40DVM

Công suất: 15000BTU

Giá bán: 17.400.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 18000BTU FBFC50DVM9/RZFC50DVM

Model: FBFC50DVM9/RZFC50DVM

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.700.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 21000BTU FBFC60DVM9/RZFC60DVM

Model: FBFC60DVM9/RZFC60DVM

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 25.900.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 24000BTU FBFC71DVM9/RZFC71DVM

Model: FBFC71DVM9/RZFC71DVM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.600.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 24000BTU FBFC71DVM9/RZFC71DY1

Model: FBFC71DVM9/RZFC71DY1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.600.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 30000BTU FBFC85DVM9/RZFC85DVM

Model: FBFC85DVM9/RZFC85DVM

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 30000BTU FBFC85DVM9/RZFC85DY1

Model: FBFC85DVM9/RZFC85DY1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DVM

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DY1

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DY1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 45000BTU FBFC125DVM9/RZFC125DY1

Model: FBFC125DVM9/RZFC125DY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 39.000.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 48000BTU FBFC140DVM9/RZFC140DY1

Model: FBFC140DVM9/RZFC140DY1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 42.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FBA50BVMA9/RZF50CV2V

Model: FBA50BVMA9/RZF50CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 25.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 21000BTU FBA60BVMA9/RZF60CV2V

Model: FBA60BVMA9/RZF60CV2V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 24000BTU FBA71BVMA9/RZF71CV2V

Model: FBA71BVMA9/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 33.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 24000BTU FBA71BVMA9/RZF71CYM

Model: FBA71BVMA9/RZF71CYM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 34.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 34000BTU FBA100BVMA9/RZF100CVM

Model: FBA100BVMA9/RZF100CVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 39.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 34000BTU FBA100BVMA9/RZF100CYM

Model: FBA100BVMA9/RZF100CYM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 41.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 45000BTU FBA125BVMA9/RZF125CVM

Model: FBA125BVMA9/RZF125CVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 42.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 45000BTU FBA125BVMA9/RZF125CYM

Model: FBA125BVMA9/RZF125CYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 45.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 48000BTU FBA140BVMA9/RZF140CVM

Model: FBA140BVMA9/RZF140CVM

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 46.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 48000BTU FBA140BVMA9/RZF140CYM

Model: FBA140BVMA9/RZF140CYM

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 49.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống Daikin 2 chiều inverter

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 18000BTU FBA50BVMA9/RZA50DV2V

Model: FBA50BVMA9/RZA50DV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 28.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 21000BTU FBA60BVMA9/RZA60DV2V

Model: FBA60BVMA9/RZA60DV2V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 35.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 24000BTU FBA71BVMA9/RZA71DV1

Model: FBA71BVMA9/RZA71DV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 34000BTU FBA100BVMA9/RZA100DV1

Model: FBA100BVMA9/RZA100DV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 43.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 34000BTU FBA100BVMA9/RZA100DY1

Model: FBA100BVMA9/RZA100DY1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 46.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 45000BTU FBA125BVMA9/RZA125DV1

Model: FBA125BVMA9/RZA125DV1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 47.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 45000BTU FBA125BVMA9/RZA125DY1

Model: FBA125BVMA9/RZA125DY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 50.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 50000BTU FBA140BVMA9/RZA140DV1

Model: FBA140BVMA9/RZA140DV1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 51.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 50000BTU FBA140BVMA9/RZA140DY1

Model: FBA140BVMA9/RZA140DY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 54.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều 24000BTU FBA71BVMA/RZA71BV2V

Model: FBA71BVMA/RZA71BV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều 34000BTU FBA100BVMA/RZA100BV2V

Model: FBA100BVMA/RZA100BV2V

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 42.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống Daikin Packaged

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 80000BTU FDN80HV1/RN80HY19

Model: FDN80HV1/RN80HY19

Công suất: 80000BTU

Giá bán: 67.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 100000BTU FDN100HV1/RCN100HY19

Model: FDN100HV1/RCN100HY19

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 72.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 125000BTU FDN125HY1/RCN125HY19

Model: FDN125HY1/RCN125HY19

Công suất: 125000BTU

Giá bán: 97.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 200000BTU 2FDN200HY1/RCN100HY19+RCN100HY

Model: 2FDN200HY1/RCN100HY19+RCN100HY

Công suất: 200000BTU

Giá bán: 136.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 150000BTU FDN150HY1/RCN150HY19

Model: FDN150HY1/RCN150HY19

Công suất: 150000BTU

Giá bán: 123.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ50EVE 18.000BTU 1 pha

Model: FBQ50EVE/RZQS50AV1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ60EVE 21.000BTU 1 pha

Model: FBQ60EVE/RZQS60AV1

Công suất: 21000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ71EVE 24.000BTU 1 pha

Model: FBQ71EVE/RZQ71LV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU 1 pha

Model: FBQ100EVE/RZQ100LV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU 3 pha

Model: FBQ100EVE/RZQ100HAY4A

Công suất: 34000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ125EVE 43.000BTU 1 pha

Model: FBQ125EVE/RZQ125LV1

Công suất: 43000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ125EVE 43.000BTU 3 pha

Model: FBQ125EVE/RZQ125HAY4A

Công suất: 43000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU 1 pha

Model: FBQ140EVE/RZQ140LV1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU 3 pha

Model: FBQ140EVE/RZQ140HAY4A

Công suất: 500000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ71EVE 24.000BTU

Model: FBQ71EVE/RQ71MV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU

Model: FBQ100EVE/RQ100MV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ125EVE 45.000BTU

Model: FBQ125EVE/RQ125MY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU

Model: FBQ140EVE/RQ140MY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: Liên Hệ