Điều hòa nối ống Daikin 1 chiều inverter

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 15000BTU FBFC40DVM9/RZFC40DVM

Model: FBFC40DVM9/RZFC40DVM

Công suất: 15000BTU

Giá bán: 17.400.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 18000BTU FBFC50DVM9/RZFC50DVM

Model: FBFC50DVM9/RZFC50DVM

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.700.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 21000BTU FBFC60DVM9/RZFC60DVM

Model: FBFC60DVM9/RZFC60DVM

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 25.900.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 24000BTU FBFC71DVM9/RZFC71DVM

Model: FBFC71DVM9/RZFC71DVM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.600.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 24000BTU FBFC71DVM9/RZFC71DY1

Model: FBFC71DVM9/RZFC71DY1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.600.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 30000BTU FBFC85DVM9/RZFC85DVM

Model: FBFC85DVM9/RZFC85DVM

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 30000BTU FBFC85DVM9/RZFC85DY1

Model: FBFC85DVM9/RZFC85DY1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DVM

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DY1

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DY1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 45000BTU FBFC125DVM9/RZFC125DY1

Model: FBFC125DVM9/RZFC125DY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 39.000.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 48000BTU FBFC140DVM9/RZFC140DY1

Model: FBFC140DVM9/RZFC140DY1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 42.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FBA50BVMA9/RZF50CV2V

Model: FBA50BVMA9/RZF50CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 25.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 21000BTU FBA60BVMA9/RZF60CV2V

Model: FBA60BVMA9/RZF60CV2V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 24000BTU FBA71BVMA9/RZF71CV2V

Model: FBA71BVMA9/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 33.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 24000BTU FBA71BVMA9/RZF71CYM

Model: FBA71BVMA9/RZF71CYM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 34.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 34000BTU FBA100BVMA9/RZF100CVM

Model: FBA100BVMA9/RZF100CVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 39.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 34000BTU FBA100BVMA9/RZF100CYM

Model: FBA100BVMA9/RZF100CYM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 41.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 45000BTU FBA125BVMA9/RZF125CVM

Model: FBA125BVMA9/RZF125CVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 42.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 45000BTU FBA125BVMA9/RZF125CYM

Model: FBA125BVMA9/RZF125CYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 45.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 48000BTU FBA140BVMA9/RZF140CVM

Model: FBA140BVMA9/RZF140CVM

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 46.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 48000BTU FBA140BVMA9/RZF140CYM

Model: FBA140BVMA9/RZF140CYM

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 49.500.000 VNĐ