Điều hòa nối ống gió Fujitsu

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 18.000BTU ARAG18LLLBZ

Model: ARAG18LLLBZ

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 24.000BTU ARAG24LMLAZ

Model: ARAG24LMLAZ

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 29.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 30.000BTU ARAG30LMLAZ

Model: ARAG30LMLAZ

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 33.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 36.000BTU ARAG36LMLAZ

Model: ARAG36LMLAZ

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 35.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 18.000BTU ARY18UUALZ

Model: ARY18UUALZ

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 25.000BTU ARY25UUANY

Model: ARY25UUANY

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 30.000BTU ARY30UUANZ

Model: ARY30UUANZ

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 26.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 36.000BTU ARY36UUANZ

Model: ARY36UUANZ

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 29.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 45.000BTU ARY45UUANZ

Model: ARY45UUANZ

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 34.600.000 VNĐ