Điều hòa nối ống gió LG

Điều hòa nối ống gió LG inverter 9.000BTU ABNQ09GL1A2

Model: ABNQ09GL1A2

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 15.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió LG inverter 12.000BTU ABNQ12GL2A2

Model: ABNQ12GL2A2

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 17.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió LG inverter 18.000BTU ABNQ18GL2A2

Model: ABNQ18GL2A2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió LG inverter 24.000BTU ABNQ24GL3A2

Model: ABNQ24GL3A2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 26.000.000 VNĐ