Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 18.000BTU FDUM50CR-S5

Model: FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 24.000BTU FDUM71CR-S5

Model: FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 34.000BTU FDUM100CR-S5

Model: FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 45.000BTU FDUM125CR-S5

Model: FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 36.200.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 18000BTU FDUM50VF

Model: FDUM50VF/SRC50ZMX-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 29.200.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 24000BTU FDUM71VF1

Model: FDUM71VF1/FDC71VNP

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 32.800.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 24000BTU FDUM71VF1

Model: FDUM71VF1/FDC71VNX

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 39.100.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 36000BTU FDUM100VF2

Model: FDUM100VF1/FDC100VNP

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 46.600.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 36000BTU FDUM100VF2

Model: FDUM100VF1/FDC100VN

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 54.200.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 45000BTU FDUM125VF

Model: FDUM125VF/FDC125VN

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 57.400.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 48000BTU FDUM140VF

Model: FDUM140VF/FDC140VN

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 59.900.000 VNĐ