Điều hòa nối ống gió Panasonic

Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 22000BTU S-22PF1H5/U-22PV1H5

Model: S-22PF1H5/U-22PV1H5

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 28000BTU S-28PF1H5/U-28PV1H5

Model: S-28PF1H5/U-28PV1H5

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 27.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 35000BTU S-35PF1H5/U-35PV1H8

Model: S-35PF1H5/U-35PV1H8

Công suất: 35000BTU

Giá bán: 30.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 45000BTU S-45PF1H5/U-45PV1H8

Model: S-45PF1H5/U-45PV1H8

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 31.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 55000BTU S-55PF1H5/U-55PV1H8

Model: S-55PF1H5/U-55PV1H8

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 37.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 18000BTU S-18PF2H5-8/U-18PS2H5-8

Model: S-18PF2H5-8/U-18PS2H5-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 21000BTU S-21PF2H5-8/U-21PS2H5-8

Model: S-21PF2H5-8/U-21PS2H5-8

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 28.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 24000BTU S-24PF2H5-8/U-24PS2H5-8

Model: S-24PF2H5-8/U-24PS2H5-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 29.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 30000BTU S-30PF2H5-8/U-30PS2H5-8

Model: S-30PF2H5-8/U-30PS2H5-8

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 32.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 34000BTU S-34PF2H5-8/U-34PS2H5-8

Model: S-34PF2H5-8/U-34PS2H5-8

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 35.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 43000BTU S-43PF2H5-8/U-43PS2H5-8

Model: S-43PF2H5-8/U-43PS2H5-8

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 38.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 48000BTU S-48PF2H5-8/U-48PS2H5-8

Model: S-48PF2H5-8/U-48PS2H5-8

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 42.000.000 VNĐ