Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 22000BTU S-22PF1H5/U-22PV1H5

Model: S-22PF1H5/U-22PV1H5

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 28000BTU S-28PF1H5/U-28PV1H5

Model: S-28PF1H5/U-28PV1H5

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 27.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 35000BTU S-35PF1H5/U-35PV1H8

Model: S-35PF1H5/U-35PV1H8

Công suất: 35000BTU

Giá bán: 30.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 45000BTU S-45PF1H5/U-45PV1H8

Model: S-45PF1H5/U-45PV1H8

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 31.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 55000BTU S-55PF1H5/U-55PV1H8

Model: S-55PF1H5/U-55PV1H8

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 37.400.000 VNĐ