Điều hòa tủ đứng Casper

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-18TL22 18000BTU

Model: FC-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-28TL22 28000BTU

Model: FC-28TL22

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 17.100.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-36TL22 36000BTU

Model: FC-36TL22

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 25.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-48TL22 48000BTU

Model: FC-48TL22

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 26.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều FH-18TL22 18000BTU

Model: FH-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều FH-28TL22 28000BTU

Model: FH-28TL22

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều FH-36TL22 36000BTU

Model: FH-36TL22

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.400.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều FH-48TL22 48000BTU

Model: FH-48TL22

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 29.200.000 VNĐ