ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter 24000BTU 1 pha ZPNQ24GS1A0/ZUAC1

Model: ZPNQ24GS1A0/ZUAC1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter 30000BTU 1 pha ZPNQ30GR5E0/ZUAC1

Model: ZPNQ30GR5E0/ZUAC1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter 36000BTU 1 pha ZPNQ36GR5A0/ZUAD1

Model: ZPNQ36GR5A0/ZUAD1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter 36000BTU 3 pha ZPNQ36LR5A0/ZUAD3

Model: ZPNQ36LR5A0/ZUAD3

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter 48000BTU 1 pha ZPNQ48G3TA0/ZUAD1

Model: ZPNQ48G3TA0/ZUAD1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter 48000BTU 3 pha ZPNQ48LT3A0/ZUAD3

Model: ZPNQ48LT3A0/ZUAD3

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Samsung 1 chiều inverter 36000BTU AC036KNPDEC/SV

Model: AC036KNPDEC/SV

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 39.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Samsung 1 chiều inverter 48000BTU AC048KNPDEC/SV

Model: AC048KNPDEC/SV

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 48.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Samsung 1 chiều inverter 96000BTU AF0AKV3SAEENSG

Model: AF0AKV3SAEENSG

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 81.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 28000BTU NP-A28R1H21

Model: NP-A28R1H21

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa 50.000BTU NP-A50R2H21

Model: NP-A50R2H21

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 28000BTU NP-C28R2H21

Model: NP-C28R2H21

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 50.000BTU NP-C50R2H21

Model: NP-C50R2H21

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 35.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA50AMVM/RZF50CV2V 18000BTU

Model: FVA50AMVM/RZF50CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 32.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA60AMVM/RZF60CV2V 21000BTU

Model: FVA60AMVM/RZF60CV2V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 38.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA71AMVM/RZF71CV2V 24000BTU

Model: FVA71AMVM/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 42.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA71AMVM/RZF71CYM 24000BTU

Model: FVA71AMVM/RZF71CYM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 44.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA100AMVM/RZF100CVM 34000BTU

Model: FVA100AMVM/RZF100CVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 49.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA100AMVM/RZF100CYM 34000BTU

Model: FVA100AMVM/RZF100CYM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 52.100.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA125AMVM/RZF125CVM 45000BTU

Model: FVA125AMVM/RZF125CVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 54.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA125AMVM/RZF125CYM 45000BTU

Model: FVA125AMVM/RZF125CYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 56.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA140AMVM/RZF140CVM 55000BTU

Model: FVA140AMVM/RZF140CVM

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 58.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA140AMVM/RZF140CYM 55000BTU

Model: FVA140AMVM/RZF140CYM

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 61.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V 28000BTU

Model: FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 27.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V 28000BTU

Model: FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V 36000BTU

Model: FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.400.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V 36000BTU

Model: FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V 42000BTU

Model: FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 35.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V 45000BTU

Model: FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 44.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V 55000BTU

Model: FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 51.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Midea MFPA-28CRN1 28.000BTU

Model: MFPA-28CRN1

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.100.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Midea MFJJ-50CRN1 48.000BTU

Model: MFJJ-50CRN1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 27.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều MFA1-96CR 96.000BTU

Model: MFA1-96CR

Công suất: 96000BTU

Giá bán: 52.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều MFA3T-96CRN1 96.000BTU

Model: MFA3T-96CRN1

Công suất: 96000BTU

Giá bán: 61.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ24GS1A4 24000BTU

Model: APNQ24GS1A4/APUQ24GS1A4

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ30GR5A4 28000BTU

Model: APNQ30GR5A4/APUQ30GR5A4

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 29.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ36GR5A4 36000BTU

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 37.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ36GR5A4 36000BTU

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 37.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ48GT3E4 48000BTU 1 pha

Model: APNQ48GT3E4/AUUQ48GH4

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 39.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ48GT3E4 48000BTU 3 pha

Model: APNQ48GT3E4/AUUQ48LH4

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 39.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter APNQ100LFA0 98000BTU

Model: APNQ100LFA0/APUQ100LFA0

Công suất: 96000BTU

Giá bán: 75.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter APNQ150LNA0 150000BTU

Model: APNQ150LNA0/APUQ150LNA0

Công suất: 150000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter APNQ200LNA0 200000BTU

Model: APNQ200LNA0/APUQ200LNA0

Công suất: 200000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Inverter Samsung AFOAKV2SALE 50.000BTU

Model: AFOAKV2SALE

Công suất: 50000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Inverter Samsung AFOAKV3SALE 100.000BTU

Model: AFOAKV3SALE

Công suất: 100000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 70.000BTU thổi trực tiếp FVGR200PV1

Model: FVGR200PV1/RZUR200PY1

Công suất: 70.000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 100.000BTU thổi trực tiếp FVGR250PV1

Model: FVGR250PV1/RZUR250PY1

Công suất: 100.000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 100.000BTU nối ống gió FVPR250PY1

Model: FVPR250PY1/RZUR250PY1

Công suất: 100.000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 140.000BTU nối ống gió FVPR400PY1

Model: FVPR400PY1/RZUR400PY1

Công suất: 140.000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 180.000BTU nối ống gió FVPR500PY1

Model: FVPR500PY1/RZUR500PY1

Công suất: 180.000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Midea MFPA-28HRN1 28.000BTU

Model: MFSM-28HR

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.100.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Midea MFJJ-50HRN1 48.000BTU

Model: MFJJ-50HRN1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 30.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều MFA3T-96HRN1 96.000BTU

Model: MFA3T-96HRN1

Công suất: 96000BTU

Giá bán: 65.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN71AXV1 28000BTU

Model: FVQN71AXV1/RQ71CGXV1

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 31.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN100AXV1 40000BTU

Model: FVQN100AXV1/RQ100DGXY1

Công suất: 40000BTU

Giá bán: 37.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN125AXV1 45000BTU

Model: FVQN125AXV1/RQ125DGXY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 41.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN140AXV1 55000BTU

Model: FVQN140AXV1/RQ140DGXY1

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 51.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 18000BTU GVC18AL-K6NNC7A

Model: GVC18AG-K1NNA5A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 24000BTU GVC24AL-K6NNC7A

Model: GVC24AL-K6NNC7A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 30000BTU GVC30AL-K6NNC7A

Model: GVC30AL-K6NNC7A

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 23.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 36000BTU GVC36AL-K6NNC7A

Model: GVC36AL-K6NNC7A

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Trane 1 chiều MCV036BB/TTK036KD 36000BTU

Model: MCV036BB/TTK036KD

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Trane 1 chiều MCV048BB/TTK048KD 48000BTU

Model: MCV048BB/TTK048KD

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Trane 1 chiều MCV060BB/TTK060KD 60000BTU

Model: MCV060BB/TTK060KD

Công suất: 60000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Trane 1 chiều MCV090/ TTK100 100.000BTU

Model: MCV090/ TTK100

Công suất: 100000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Trane 1 chiều MCV120/TTA12 120000BTU

Model: MCV120/TTA12

Công suất: 120000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH18AG-K1NNA5A 18000BTU

Model: GVH18AG-K1NNA5A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH24AG-K1NNA5A 24000BTU

Model: GVH24AG-K1NNA5A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.950.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH36AH-M1NNA5A 36000BTU

Model: GVH36AH-M1NNA5A

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.000.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH42AH-M1NNA5A 42000BTU

Model: GVH42AH-M1NNA5A

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH48AH-M1NNA5A 48000BTU

Model: GVH48AH-M1NNA5A

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 39.400.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH55AH-M1NNA5A 55000BTU

Model: GVH55AH-M1NNA5A

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 45.000.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng 2 chiều Panasonic CU/CS-E28NFQ 28000BTU

Model: CU/CS-E28NFQ

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 34.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H240 2 chiều 24000BTU

Model: APF/APO-H240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H280 2 chiều 28000BTU

Model: APF/APO-H280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H360 2 chiều 36000BTU

Model: APF/APO-H360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 23.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-480 2 chiều 48000BTU

Model: APF/APO-480

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 28.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H500 2 chiều 50000BTU

Model: APF/APO-H500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 30.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H600 2 chiều 60000BTU

Model: APF/APO-H600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Sumikura APF/APO-H1000 100.000BTU

Model: APF/APO-H1000

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 59.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Sumikura APF/APO-H1200 120.000BTU

Model: APF/APO-H1200

Công suất: 120000BTU

Giá bán: 65.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-210 1 chiều 21000BTU

Model: APF/APO-210

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 15.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-240 1 chiều 24000BTU

Model: APF/APO-240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-280 1 chiều 28000BTU

Model: APF/APO-280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 17.200.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng Sumikura APF/APO-360 1 chiều 36000BTU

Model: APF/APO-360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-480 1 chiều 48000BTU

Model: APF/APO-480

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 26.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-500 1 chiều 50000BTU

Model: APF/APO-500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 29.400.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-600 1 chiều 60000BTU

Model: APF/APO-600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 30.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Sumikura 100.000BTU APF/APO-1000

Model: APF/APO-1000

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 56.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ71CVEB 28000BTU

Model: FVQ71CVEB/RZQ71LV1

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 46.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ100CVEB 34000BTU

Model: FVQ100CVEB/RZQ100LV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 53.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ125CVEB 45000BTU

Model: FVQ125CVEB/RZQ125LV1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 58.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ140CVEB 50000BTU

Model: FVQ140CVEB/RZQ140LV1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 63.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A100DL 100.000BTU

Model: NP-A100DL

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 64.500.000 VNĐ

Điều hòa inverter tủ tròn Nagakawa 2 chiều NIP-A30DC

Model: NIP-A30DC

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 100.000BTU NP-C100R1C24

Model: NP-C100R1C24

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 61.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa inverter 1 chiều NIP-C100R1M15 100.000BTU

Model: NIP-C100R1M15

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 71.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic CU/CS-C18FFH 18000BTU

Model: CU/CS-C18FFH

Công suất: 18000btu

Giá bán: 19.100.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic CU/CS-C28FFH 28000BTU

Model: CU/CS-C28FFH

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 28.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic CU/CS-C45FFH 45000BTU

Model: CU/CS-C45FFH

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 37.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH18MMC 2 chiều 18.000BTU

Model: FH18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH21MMC 2 chiều 21.000BTU

Model: FH21MMC

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 16.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH27MMC 2 chiều 27.000BTU

Model: FH27MMC

Công suất: 27000BTU

Giá bán: 18.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH36MMC 2 chiều 36.000BTU

Model: FH36MMC

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 23.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH50MMC 2 chiều 50.000BTU

Model: FH50MMC

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 30.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH100 2 chiều 100.000BTU

Model:

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 59.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC21MMC 21.000BTU

Model: FC21MMC

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 15.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC27MMC 27.000BTU

Model: FC27MMC

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 16.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC36MMC 36.000BTU

Model: FC36MMC

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 22.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC42MMC 42.000BTU

Model: FC42MMC

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 27.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC50MMC 50.000BTU

Model: FC50MMC

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 29.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC100MMC 100.000BTU

Model: FC100

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 56.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 42000BTU GVC42AL-M6NNC7A

Model: GVC42AL-M6NNC7A

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 30.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 100000BTU LF28WPd/Na-M

Model: LF28WPd/Na-M

Công suất: 100.000BTU

Giá bán: 70.000.000 VNĐ